Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

På væveværkstedet arbejder Anne Mette Larsen på den afsluttende del af et flerårigt projekt om Rusland.

På ARM-væven arbejder Anne Mette på en frise, hvis form og idé udspringer af en rejse til Rusland i 2013. Tidligere har hun vævet værket ”Datja” under et ophold hos SVK, og arbejder nu frem mod en afsluttende udstilling, der samler værkerne.

Anne Mette arbejder med frisen som udtryksform, og ønsker at skabe et forløb af billeder sat sammen, så de danner en helhed. Inspirationen til værkerne Korpus og Sne & Mørke kommer fra en vinterdag i et boligområde, Pulkova, i udkanten Skt. Petersborg. Et enkelt indgangsparti i en boligblok ligger til grund for frisens komposition og opbygning.

Frisen væver Anne Mette i to forskellige tykkelser papirgarn. Papirgarnet gør værkets overflade glat, hvilket egner sig godt til ophængsværker. Frisen udvikler sig farvemæssigt, således at farveholdningen i frisen midterste stykke er tro mod indgangspartiets farver.

Ved at anvende den computerstyrede ARM-væv er det muligt for Anne Mette at arbejde med mange partier som indbyrdes kan kombineres. Hun arbejder i 2 lag i en lærredsbinding, hvor skud og kæde ses lige meget. De to lag giver mulighed for helt afgrænsede områder.

Forud for selve vævearbejdet har Anne Mette indfarvet kæderne. Indfarvningen er en stor del af projektet, hvor Anne Mette har foretaget omkring 100 farvebade, idet hun har farvet hvert enkelt stripestykke for sig.

Foruden de store værker, som Anne Mette væver på SVK, vil hun ligeledes væve mindre værker i eget værksted, som vil indgå i udstillingen.

Latest News From the Workshops

Deadlines / events / articles

Subscribe to Newsletter