Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Billedkunstner, Katrine Würtz Hansen, og arkitekt, Ina Hjorth Jacobsen, arbejder på at udforme en række trækonstruktioner med lyssætning som en del af en større kunstinstallation. Katrine og Ina ønsker at transformere facader på forladte bygninger, der ikke længere tjener et formål.

Overalt i Danmarks yderområder vidner tomme boliger, skoler og butikker om fraflytning og ledige lejemål. Husene står tomme i længere tid, ofte flere år, før de enten lejes ud eller rives ned. I perioden står vinduerne tomme og facaderne misligholdes. Det er denne tomhed i bygningerne, som Katrine og Ina ønsker at forandre. Projektet tager udgangspunkt i en undersøgelse og en eksperimentel facadetransformation af tre funktionstømte bygninger i tre kommuner i Danmark: Odsherred, Frederikshavn og Faaborg-Midtfyn. De tre stedsspecifikke installationer skal bidrage til en fortælling om de indlejrede historier og lokale potentialer, der forekommer i yderområdernes bysamfund.

Arbejdet med at skærme vinduer
På SVK arbejder Katrine og Ina med en tidligere bolig i Odsherred, og de undersøger særligt potentialet i vinduerne, fordi det ofte er her man kan se, hvorvidt en bygning er forladt eller ej. I træværkstedet har de udformet en 1:1 mockup forud for produktionen af de trækonstruktioner, der skal laves i krydsfiner og monteres uden på bygningens vinduer og døre. Konstruktionerne males i samme farve som facaden, så de går i ét med bygningen, og siderne udformes i mat plexiglas, så der kan monteres lyssætning i en trækonstruktion i hver kasse. De oprindelige vinduer i bygningen var udformet med buede overliggere, men er siden blevet moderniseret. For Katrine og Ina er det vigtigt, at bygningens historie kan aflæses i installationen, og de har derfor udarbejdet trækasserne efter den oprindelige vinduessætning.

”Boligen har ingen funktion længere, den er ubeboelig og fremstår blot som ren form. Ved at lukke vinduerne til, fjerner vi alle tegn på, at bygningen kan have en funktion. Vi ønsker dog, at historien kan aflæses i den form, vi har skabt”, fortæller Katrine og Ina.

Projektet skal ses i en større sammenhæng, som et 1:1 pilotprojekt, der åbner op for nye potentialer og positive diskurser i forhold til de tomme og forfaldne bygninger, og kan virke som inspiration til fremtidige projekter.

Potentialer i de lokale karaktertræk
De valgte bygninger er alle afsides beliggende ud til togbaner eller veje, der oftest blot fungerer som gennemkørsel. Katrine og Ina håber, at installationen vil invitere til at stoppe op og skabe undren.

Projektet er først og fremmest et værk, der undersøger og sætter fokus på det forladte i både tematisk og arkitektonisk forstand. Derudover er projektet en kunstnerisk og arkitektonisk undersøgelse og kommentar til de funktionstømte bygninger i yderområderne, som søger at åbne op for nye ideer og potentialer med en gentænkning af de forladte facader.

Nyhedsbrev

Få ansøgningsfrister, arrangementer og artikler direkte i din indbakke.

Latest News From the Workshops

Deadlines / events / articles

Subscribe to Newsletter