Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

På SVK har billedhugger Kirsten Justesen haft fem ugers arbejdsro til at gennemgå og reflektere over sit lager af kunstnerisk materiale.

I den store Turbolade har Kirsten Justesen samlet skitser, notater og ufærdige projekter med det formål at få foldet materialet visuelt ud i en overskuelig sammenhæng. Hermed skabes muligheden for, at se materialet, og overveje hvordan der kan arbejdes videre med det, og eventuelt skabe nye værker.

Materialet stammer fra projekter som udsmykninger i Hjørring fra 1970’erne, konkurrenceforslag, events, koncepter og samlinger, som f.eks. FAMA / INSTANT SAINTS i Nikolaj kunsthal 1996-97.
En del af projektet bliver desuden en billedbog, svarende til den tidligere samling af SMELTETIDER #1-17, der udkom i forbindelse med udstillingen Revisit: Ice Script – Melting Time #17 i 2013.

Latest News From the Workshops

Deadlines / events / articles

Subscribe to Newsletter