Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Karen Land Hansen arbejder i grafikværkstedet på de første to værker i en serie, der handler om havets teknologi og er udført i træsnit og collage.

Ubemandede undervandsfartøjer, radarsystemer og robot-skildpadder er at finde på de to værker, billedkunstner Karen Land Hansen arbejder med på grafikværkstedet. Værkerne er de første to af en serie, der omhandler havet og dets betydning for mennesket. De udstilles på Københavns Rådhus som en del af udstillingen ’TRIBUTE – expressed with paper’ arrangeret af Kvindelige Kunstneres Samfund i anledning af foreningens 100 års jubilæum.

Værkerne kombinerer træsnit og collage, og på det ene ’Seascape with Naro-Tartaruga Turtle Bot UUV’ svømmer to røde robot-skildpadder mod beskueren på en baggrund af sirligt udkårende boreplatforme. På det andet ’Seascape with underwater sensor networks’ er boreplatforme også del af motivet, men denne gang er de skåret ud i silhuet, så den mørkeblå flade bag er synlig. Bag silhuetten ser man dét diagram af et teknologisk undervandssystem, som titlen hentyder til. De fine udskæringer tydeliggører værkets forskellige lag, og udover at behandle havet og teknologien, er værkerne også en materialemæssig undersøgelse.

Havteknologiens æstetik
inspirationen til motiverne er fundet i diagramtegninger, computeranimationer, illustrationer og fotografier fra forskellige udgivelser om forskning i ny havteknologi. De viser undervandsrobotter og radarsystemer til at kortlægge havet som militær-, miljø- og olieindustrien bruger for at indsamle viden om havbunden ud fra forskellige interesser. Kortlægningen kan f.eks. bruges til at opnå viden om havstrømme eller undersøiske miner.

Havet er en universel metafor, der altid har betaget mennesket.  Det er aktuelt for vores samtid og med den robotvidenskab og havteknologi, der skildres i værkerne, er det også en metafor, der peger fremad.
I forbindelse med sit arbejde læser Karen om teknikkerne og problematikkerne, og selvom emnet interesserer hende, er det ikke det tekniske, der er hendes fokus. I stedet bruger hun billederne metaforisk og fortolker fænomenerne æstetisk i sin kunstneriske praksis om mødet mellem menneske, maskine og natur. Et forhold hun tidligere har arbejdet med, og de to værker er en del af en længerevarende undersøgelse af netop relationen mellem menneske og teknologi.

Da Karen startede opholdet ved SVK, medbragte hun en færdig træplade, en træplade med optegninger, skitser og farveark. Hun havde ikke fastlagt sig på de endelige værker, og hun har haft en meget åben arbejdsproces. Værkerne måler 70 x 120 cm, og det er nyt for hende at arbejde i det format, da hun tidligere har arbejdet i meget små eller meget store formater.

Latest News From the Workshops

Deadlines / events / articles

Subscribe to Newsletter