Skip to content Skip to footer
Brief info

Danmark, 1974

Malene Hartmann er uddannet billedkunstner (2000) og cand.phil (2002) fra Det Kgl. Danske Kunstakademi. Hun arbejder med maleri, collage, tegning og grafik.

I sin kunstneriske praksis er hun optaget af begreberne nærvær/ fravær og rumdannelse/ rumopløsning. Hun er optaget af følelsen af at være tilstedeværende og fraværende på én og samme tid, af vekslen mellem fylde og tomhed, figuration og non-figuration.

Motivisk anvender hun landskabet, menneskekroppen, bygningen og farvefladen som rumskabende elementer, der forskyder sig ind i hinanden på forskellig vis. Sammenhængende brudstykker, der vidner om at noget har været og noget er ved at opstå. Om savn og forventning.

Hun er inspireret af arkitektoniske udforskninger af rum samt af forfatteren Virginia Woolfs skriveteknik stream-of-consciousness. Hendes værker er åbne, rummet er aldrig statisk, der er overlapninger, flere horisonter og vævede betydningslag. Således er figurationen ofte camoufleret og arbejdet med farve og struktur danner billeder der både flimrer og har dybde.

Hartmann er fast tilknytet SMK som underviser og udvikler undervisningsforløb flere steder. Desuden er Malene medlem af Kunstnersamfundet og sidder i Danske Grafikeres bestyrelse.

Projekter af

Malene Hartmann Gitte Bach

Malene Hartmann og Gitte Bach har arbejdet i Grafikværkstedet på en serie linoleumstryk med arbejdstitlen Parterre. Denne er skabt i samarbejde til en gruppeudstilling på Kunstcenter Silkeborg Bad i 2020.

Latest News From the Workshops

Deadlines / events / articles

Subscribe to Newsletter