Skip to content Skip to footer
Brief info

Danmark

Gitte Bach er uddannet fra Det Kgl. Danske Kunstakademi, 2001.

Fortællingen er central i Gittes arbejde – dog uden at der findes et egentligt narrativt forløb. Ganske vist slår figurer historier an, lidt som i gamle tapeter og gobeliner, men de glider snart over i abstraktioner. Dermed får de opbrudte fortællinger en uvirkelig, drømmeagtig karakter, hvor genstande og personer fra vidt forskellige universer støder sammen.

Gitte arbejder meget med collage både i de enkelte værker og i større format, som vægcollager, hvor flere værker samler sig til større, sammenhængende motiver. Det der interesserer hende ved collageformen er virvaret, det at sammensætte ting fra forskellige skatkamre, og ikke mindst dobbeltheden, der i vægcollagerne manifesteres ved det fortsatte samspil mellem del og helhed.

Dobbelthed er et kodeord for hendes kunstneriske arbejde. Gennemgående kompositoriske træk er samspillet og modsætningen mellem det abstrakte og det figurative og mellem det grove og det sirlige. På det fortællemæssige plan undersøger hun ofte fundamentale dualiteter f.eks. mellem kønnene og mellem kultur/natur.

Et andet omdrejningspunkt i hendes arbejde er interessen for det skæve, det som er udenfor det såkaldt normale. Alternative virkeligheder kan man kalde det. Det smitter af både i de absurde, drømmeagtige historier og i tegnestilen, hvor hun eksperimenterer med forvrængede proportioner.

Projekter af

På grafisk værksted arbejder Gitte Bach, Malene Hartmann og Hanne Ravn Hermansen frem mod Danske Grafikeres Medlemsudstilling på Silkeborg Bad i januar 2016.

Latest News From the Workshops

Deadlines / events / articles

Subscribe to Newsletter