Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Next application deadline: November 2, 2020 at 24:00

Visual Arts

Karen Abell
A. Litografiske tryk til udstilling “l00 Dogmetryk”
B. Litografiske tryk projekt ”Dogme”, ”Calliope Eligiaca”

Anette Abrahamsen
Maleri til separatudstilling samt Fondation Cartier, Paris

Lars Abrahamsen
Træskulptur-projekt til udstilling ”Fuglefri” Silkeborg

Poul Agger
Eksperimenter med lerskulpturer

William Anastasia, USA
Udstillingsprojekt til Galleri Stalke, København

Henrik B. Andersen
Skulptur til Galleri Sten Eriksson, Stockholm

Martin E. Andersen
Skulpturer til Horsens Museum og Nordjyllands Kunstmuseum

Pia Andersen
A. Malerier til separatudstilling i Leopold Hoesch Museum Tyskland
B. Eksperimenter på Grafisk Værksted
C. Malerier til Tuborg Kunstforening og Charlottenborgs Efterårsudstilling
D. Malerier til separatudstilling i DCA-Gallery, New York

Poul L. Andersen
Eksperimenter på Grafisk Værksted

Finn Thybo Andersen
A. Skulptur til separatudstilling i ”Ovengaden”
B. Skulptur til udstilling i Nikolaj

Stig Andersson/Teis Dich Abrahamsen
Møbel-skulpturer til udstilling i Japan og Charlottenborg

Jens Andreasen
Skulpturer til Skive og Vejle Museum

Søren Andreasen/Johannes Christoffersen/Sebastian Schiørring
Installation for Yokohama Triennalen

Helle Anholm/Signe Søby Bech
Manuskript til kortfilm

Søren Ankerfeldt
Udsmykning til August Kroghs Institut

Lone Arendal
A. Malerier til udstilling i Nikolaj Kirke
B. Malerier til udstilling ”Ovengaden”
C. Malerier for separat udstilling hos Galleri Susanne Højris, København

Jens Arentzen
A. Fremstilling af billedmanuskript
B. Udarbejdelse af filmmanuskript
C. Udarbejdelse af filmmanuskript til ”Stygge Krumpen”
D. Udarbejdelse af drejebog til filmen “FEAR”

Terry Atkinson, England
Arbejder til udstilling på Silkeborg Kunstmuseum

Jytte Augustesen
A. Malerier til Nordisk Forum i Oslo
B. Paper-Clay skulptur til udstillingsprojekt

Lotte Aunkilde
Malerier til separatudstilling på Fyns Kunstmuseum

Per Baagøe
Malerier til Den Frie

Malene Bach
A. Vægobjekt til separatudstilling i DCA-Gallery, New York
B. Objekter for vægskulptur
C. Træarbejder for installation
D. Træarbejder for udstilling i “Ovengaden”

Linda Balle
Eksperimenter med limtryk

Jane Balsgaard
A. Udsmykning til KTAS
B. Malerier for separatudstilling i Galleri Deco, Ålborg

Thomas Bang
Skulpturer til separatudstilling i Kunsthallen på Brandts Klædefabrik

Lone Bank
Stor træskulptur projekt for Paintbox

Merete Barker
A. Udsmykning til P&T
B. Udsmykning til Grønningen
C. Malerier til separatudstilling på Vejle Kunstmuseum

Per Flink Basse
Scenografi til Teater Trans Port

Henrik Pryds Beck
Færdiggørelse af udsmykning til Københavns Teknikum i Ballerup

Falko Behrendt, Tyskland
A. Malerier for separatudstilling i Galleri Edition Copenhagen
B. Raderinger for udstilling hos Edition Copenhagen

Eli Benveniste
A. Skulptur til udsmykning i Valby
B. Skulptur-projekt til separatudstilling i Galleri Anne Marie
C. Del af glasskulptur for Statens Kunstfond
D. Dele af skulptur til Muskelsvindfonden
E. Metalarbejder for skulptur projekt

Mikael Benzon
Tre store metalskulpturer til Havnen, Det Blå Pakhus

Hans Berg
A. Udsmykning til KTAS
B. Kalke til altertavleforslag til Lystrup Kirke

Kerstin Bergendal
Malerier, installationer til Arch Galleri i Kalmar, Sverige

Elisabeth Bergsøe
Malerier til Clausens Kunsthandel

Camilla Berner
A. Installation til Charlottenborgs Efterårsudstilling
B: Tre skulpturer til udstilling på “Ovengaden”

Maibritt Ulvedal Bjelke
Nye malerier til separat udstilling i Galleri Weinberger

Karen Bjerresgaard

A. Litografiske arbejder til udstilling “100 Dogmetryk”
B. Litografiske tryk projekt ”Dogme”, ”Calliope Eligiaca”
C. Færdiggørelse af ovennævnte

Doris Bloom
Udsmykningsopgave til Århus tekniske Skole

Milana Bonifacini
Malerier for udstilling på Louisiana

Suste Bonnén
Færdiggørelse af skulptur

Kasper Bonnén
Udstilling med “Møbler og tekst”

Ole Bonnier
Udført værker hos Per Hebsgaard

Tine Borg
Skulpturdele til udstilling i Sharjah Art Museum

Dove Bradshaw, USA
Udstilling til Galleri Stalke, København

Bodil Brems
A. Eksperimenter med ætsninger og maleri
B. Udsmykningsopgave til en skole

Ole Broager
A. Udsmykning til Vejle Ny Posthus
B. Skulpturer til separat udstilling på “Ovengaden”
C. Udsmykningsopgave: udendørs skulptur til Ålborg Sygehus

Grete Brodersen
A. Skulptur-projekt til udstilling på Museet for Samtidskunst, Roskilde
B. Skulptur-installation til tranegården
C. Træskulpturer for udstilling i Nikolaj Kirke

Lilian Brøgger/Dorte Karrebæk
Malerier på silkebaner

Stig Brøgger
A. Udsmykningsopgave til Fyns Amtsgymnasium
B. Store malerier til udsmykning

Henrik Böetius
A. Udsmykningsprojekt til Forbrændingsanstalten i Alberslund
B. Visuel forskning med henblik på kunstfilm
C. Model tiludsmyknings konkurrence i Fredericia havn

Kathrin Böhm, Tyskland
Installation til ”Portalen”, Greve

Ruth Campau
A. Malerier og installationer til udstilling på ”Overgaden”
B. Maleri i meget stort format til “Ovengaden”
C. Projekt for i alt fem udstillings/udsmykningsopgaver
D. Færdiggørelse af ovenstående
E. Udsmykningsopgave til ”Nordlyset” på Amerikakaj

Henrik Capetillo
Udfræsning for skulptur projekt

Claus Carstensen
Malerier til Biennalen i Sao Paulo, Brasilien

Katrine Rachel Cederstrand/Sarah Piyannak Cederstrand/Luisa Carbonelli De Letius
Forproduktion af animationsfilm

Gay Christensen
A. Eksperimenter med store træsnit
B. Store unika træsnit

Jane Grundahl Christensen
Paper-Clay skulptur til Udstillings-projekt

Ursula Reuter Christensen
Arbejder til Biennalen i Venedig

Gerd Christiansen
Scenografi til udstilling i Moskva

Eva Steen Christensen
A. Projekt til Den Gyldne
B. Skulptur projekt til Sophienholm
C. Værk “descending – reclining” til Den Gyldne på Charlottenborg

Ingvar Chronhammer/Poul Ingemann
A. Projekt ”Chambre” skulpturer i træ udført af snedker Teis Dich Abrahamsen
B. Færdiggørelse af ovenstående

Jean Clareboudt, Frankrig
A. Skulpturer med tilknytning til Tørskind Grusgrav
B. Stor model for Fredsskulptur til Hirtshals

Erik Clausen
Malerier til udstilling

Viera Collaro
A. Skulptur/malerier til udstilling på Brandts Klædefabrik
B. Udsmykningsopgaver til Lyngby Kulturhus – samt Københavns Universitet

Chuck Collings, USA
A. Skulpturer til udstilling i Danmark
B. Skulpturer til udstilling i Galleri Stalke

Chuck Collings/Ernest Silva, USA
Installationer for separatudstilling i Samtidsmuseet i Roskilde

Jes Correl
Eksperimenter med kobbertryk

Claudio Cortés
Stor metalskulptur til Nørrebro Hallens område

Johannes Cramer-Møller
A. Skulptur til Kunstmuseet Køge Skitsesamling
B. Skulptur til Ny Carlsberg Glyptotek
C. Skulptur og grafik til separatudstilling i Norden

Luis Croquer, El Salvador
Kurator på stipendium ophold

Attila Csörgö, Ungarn
Skulptur-projekt til Galleri North

Dorte Dahlin
A. Malerier til Den Frie´s Forårsudstilling
B. Udsmykning til Specialarbejderskolen i Horsens

Kristian Dalgaard
Metalskulpturer til udsmykning

Cathrine Raben Davidsen
Malerier til udstilling

Kirsten Tomas Delholm
A. Hotel Pro Formas scenografi til ”Fact-Arte-Fact” i Statens Museum for Kunst
B. Hotel Pro Formas scenografi til ”Skyggens Kvadrat” på Gentofte Rådhus

Laila Catharina Debois
A. Malerier for separatudstilling i ”Ovengaden”
B. Speciel montrer til “Subrosen” Charlottenborg

Kirsten Dufour
Skulptur til udstilling i Århus Kunstbygning

Torben Ebbesen
A. Væg- og gulvskulpturer til Biennalen i Venedig
B. Skulptur til udstilling i Frankrig
C. Projekter til en række udstilling i Danmark

Claus Egemose
A. Skulptur-projekt i metal til New York og Trapholtmuseet
B. Delemner for skulptur
C. Færdiggørelse af plade skulptur
D. Autolakeret malerier til tre udstillinger
E. Installationer til to udstillinger

Erika Eggert
Scenografi – forsøgsarbejder

Bobi Richford Ekholm
Modellering af stor hvalskulptur i gips

Lise Lotte Elley
Skulptur til udstillingen ”Passage á l`art” i Reims, Frankrig

Peter Fend, USA
Installation til Charlottenborg

Kitte Fennestad
Installation til Skala Arkitekturgalleri

Rainer Fetting, Tyskland
Malerier til separatudstilling i Galleri Christian Dam

Annemarie Fiig
Scenografi – forsøgsarbejder

Egon Fischer
A. Keramiske skulpturer
B. videre udvikling af ovennævnte

Henrik Flagstad
A. Metalskulptur til Decembristerne
B. Sten/metal-skulpturer til Decembristerne
C. Stenskulptur-projekt til Decembristerne
D. Sten/metaskulpturer til udsmykningsvæg i Gentofte

Anette Harboe Flensburg
A. Malerier til Gentofte Kunstbibliotek, samt Charlottenborgs Efterårsudstilling
B. Malerier til Charlottenborgs Efterårsudstilling
C. Malerier til separatudstilling
D. Malerier for separatudstilling i Galleri Leger, Malmø
E. Malerier til separat udstilling Vestjyllands Kunstmuseum
F. Maleri projekt til udstilling

Johanne Foss
A. Eksperimenter med kobbertryk i store formater
B. Store unika raderinger til Galleri Dahl
C. Eksperimenter med raderinger
D. Forlængelse af ovenstående
E. Raderinger tiludstilling hos Ole Dahl
F. Afrika raderinger
G. Færdiggørelse af kobbertryks projekt

Peter Frimand
Installation til Krognoshuset i Lund, Sverige

Freddy Fræk
A. Udsmykning til Stockholms Lokaltrafik
B. Elementer til separatudstilling i Nordjyllands Kunstmuseum

Helle Frøsig
A. Ætsninger og dybtryk til udstilling hos Galleri Dahl
B. Videreudvikling af farveætsninger i store formater
C. Eksperimenter i kobbertryk
D. Malerier til udstillingen “Intermezzo” på Brandts Klædefabrik
E. Skulptur installation til separat udstilling på Esbjerg Kunstmuseum

Peter Funder
Afformning af stor John Olsen skulptur

Geert Daae Funder
A. Skulpturer til udstilling i Næstved og bestillingsarbejder til Museumstjenesten
B. Skulptur til væg/ruminstallation
C. Kobberfundamenter til to skulpturgrupper
D. Grafisk bearbejdning af kobber for skulpturer
E. Skulptur til Sorø Kommune
G. Savning/svejsning af figuration
H. Bearbejdning af to skulpturer
I. Skulpturer til to udstillinger i Danmark

Poul Gernes
Renovering af to store stenskulpturer

Mette Gitz-Johansen
Udsmykningsopgave til H.C. Ørstedinstitut

Vibeke Glarbo
A. Metalarbejder til udstilling i Moskva
B. Store skulptur-grupper i træ og metal
C. Store sort/hvide unika træsnit til udstilling Transit
D. Stort gipsprojekt til udstilling Transit
E. arbejder til separatudstilling på Sønderjyllands Kunstmuseum

Gurli Gottlieb
A. Paper-Clay skulptur til udsmykning på Ovalen
B. Paper-Clay skulptur for udstillingsprojekt

Grazyna Gotz
Malerier for udstilling i Kastet i Thisted

Danske Grafikere
A. Kursus indenfor farveteknik med metaltrykker Ole Larsen
B. Workshop for 12 kunstnere i lito
C. Masterkursus ved Jan Andersson, Færøerne

Grethe Grathwol
Gennemgang og restaurering af Willy Ørskovs pneumatiske skulpturer

Lars Grenaae
Dybtryk/højtryk og litografi til antologien ”Helte”

Arje Griegst
A. Vandkunst til Tivoli, København
B. Stålskelet til lysskulptur til Kunstindustrimuseet

Villy Grønborg
Malerier til udstilling på Charlottenborg

Ida Guldhammer/Pia Andersen
Papirfremstilling, samt malerier til udstilling i Gammel Dok

Ida Guldhammer
A. Jern/papirskulptur til Mønsted Kalkmine
B. Metalrelief til Kunstnernes Hus i Århus
C. Papirskulpturer til Flash på Den Frie
D. Metalrelieffer til Flash på Den Frie
E. Vægskulptur i stål til Art Event i Nyborg

Hjørdis Haack
Udsmykning til Ålborg Politigård

William Habermann, USA
Grafiske arbejder

Terry Haggety, England
Udstillingsprojekt til Paintbox

Lonni Hall
A. Litografiske tryk til udstillingen “100 Dogmetryk”
B. Litografiske tryk projekt ”Dogme”, ”Calliope Eligiaca”

Lone Høyer Hansen
A. Forarbejder i 1:1 til smedegitter
B. Kunstfonds-projekt til Åbenrå
C. Skulptur-projekt til separatudstilling på Kunstmuseum Niebüll, Tyskland
D. Skulptur til Veksølund,
E. Afprøvning af monumentale skitser/skulpturer

Ib Monrad Hansen
En serie store stentryk

Jørgen Teik Hansen
Udsmykning til Universitets Bibliotek

Svend Wiig Hansen
Udsmykning til kunstnerfoyer og bronzedør til Det Kongelige Teater

Karen Harsbo
A. Paper-Clay skulptur til udstillingsprojekt
B. Skulpturgruppe i ler til udstilling på R. Tegner Museum

Tine Hecht-Petersen
Installation for udstilling i Helligåndshuset

Frank Hedegaard
Scenografi til Teater i Danske Fængsler

Astrid Hendrup
Kursus i Digital teknik anvendt i grafik

Lisbeth Hermansen
Afprøvning af ”vandskulptur” til udstilling i Overgaden

Marianne Hesselbjerg
Skulptur-projekt for separatudstilling i Overgaden

Christian Hillesø
Værk til udstillingen “City Rumble” Overgaden

Sys Hindsbo
A. Store tegninger til ”Det Danske Hus” i Paris
B. Kæmpetegninger til Decembristerne
C. Seks store raderinger
D. To store raderinger

Lars Holbroe
Eksperimenter med træsnit og kobbertryk

Jørgen Tang Holbæk
A. Eksperimenter med lito
B. Kobbertryks arbejder

Annette Holdelsen
A. Malerier til ”Den Gyldne Orgeltone i Nordisk Kunst” på Charlottenborg
B. Træskulptur-projekt til udstilling ”Fuglefri” i Silkeborg

Bent Holstein
A. Monotopier til udstilling hos Jacob Aspic
B. Ætsninger og monoprints
C. Malerier i flere størrelser til udstilling

Anne-Birthe Hove, Grønland
Kobbertryk med udgangspunkt i ekspedition til Polhavet

Tove Hummel
A. Paper-Clay skulptur til udstillingsprojekt
B. Lerskulpturer

Ellen Hyllemose
Malerier til “Fact and Value” Charlottenborg

Jytte Høy
A. Skulpturer til ”Ovengaden”
B. Eksperimenter i træ og metal til skulpturer
C. Skulpturer til en række udstillinger
D. Træskulpturer til udstilling i Nikolaj Kirke
E. Installationer til udstilling på Arken

Jesper Nykjær Iversen
Objekter i træ for separatudstilling

Bent Karl Jacobsen
Eksperimenter på kobbertryk

Henrik Plenge/ Jacobsen
Papirarbejder i stort format

Berit Jensen
Malerier til udstilling i Herning Kunstmuseum

Charlotte Grangaard Jensen
Eksperimenter på kobbertryk

Mette Kit Jensen
Installation til Efterårsudstilling på Charlottenborg

Veo Friis Jespersen
A. Skulpturer til separatudstilling hos Weinberger
B. To store skulpturer til Veksølund

Frithioff Johansen
A. Granitskulptur til Grønningen
B. Model til udsmykning til Forbrændingsanstalten i Albertslund
C. Visuel forskning med henblik på kunstfilm
D. Færdiggørelse af lysskulptur til udstilling LUMIA, Charlottenborg
E. Model til udsmyknings konkurrence i Fredericia Havn
F. Fotogravure projekt
G. Færdiggørelse af ovenstående

Kirsten Justesen
A. Rekonstruktion m.m. til udstilling på Nordjyllands Kunstmuseum
B. Foto/store formater til udstilling

Anita Jørgensen
A. Udsmykning for Statens Kunstfond
B. Indgangsparti/skulptur til RUC, samt udstillinger til Esbjerg Kunstmuseum og Galleri Asbæk

Henrik Jørgensen
A. Metalrelieffer til udstilling ”Ovengaden”
B. Træ objekter til udstilling i Bonn

Steffen Jørgensen
Udsmykning til Centralsygehuset i Slagelse

Claus Handgaard Jørgensen
Dybtryk/højtryk og litografi til antologien ”Helte”

Madhat Kaika, Irak
Malerier til udstilling i Galleri Peter Kampmann, København

Annelise Kalbak
Eksperimenter med ætsninger

Sophie Kalkau
A. Skulptur-projekt for udstilling på Gentofte Kunstbibliotek
B. Nye store træskulpturer
C. Træskulpturer til separat udstilling i Museumsbygning
D. Træskulpturer til udstilling på Brandts Klædefabrik
E. Forsøg med stort skulptur projekt
F. Skaller for polystyren spejle
G. Skulptur gruppe til Grønningen
H. Skulptur projekt til udstilling i Damaskus og ”Ovengaden”
I. Gipsarbejder til udstilling

Torben Kapper
A. Udførelse af positiv kugle af træmodel for støbning
B. To store figurgrupper i gips

Sisse Karstensen
Eksperiment med et meget stort maleri

Masaja Kashio, Japan
Metal/papirskulpturer til udstilling på Den Frie

Jytte Keller
Færdiggørelse af skulptur til Ny Carlsberg Fondet

Peter Kjær
Udstillings installation til “Ovengaden”

Bentemarie Kjeldbæk
A. Malerier til Gentofte Kunstbibliotek
B. Malerier til separatudstilling hos Asbæk og Sønderjyllands Kunstmuseum

Kit Kjærbye
Installation for udstilling i Helligåndshuset

Esben Klemann
Keramiske skulpturer

Janne Klerk
A. Grafiske arbejder til udstillingen ”Højtryk og Dybtryk”, Brandts Klædefabrik
B. Eksperimenter med polymerplader
C. Fotogravure til udstilling i Øksne-Hallen

Pernille Kløvedal-Helweg
Kobbertryksarbejder til udstilling ”DYRTID”

Joachim Koester
Film installation til Venedig Biennalen 2006

Inge-Lise Kofoed
Stenskulptur til Finansstyrelsen

Søren Kofoed
Stor gipsfigur til udstilling på Gentofte Hovedbibliotek

Thomas Kolding
Scenografi-elementer til Corona Danseteater

Søren Kragh-Jacobsen
A. Fremstilling af billedmanuskript
B. Udarbejdelse af filmmanuskript

Astrid Krogh
Laminerede glasfiberflader til Det Kongelige Bibliotek

John Krogh
Installation til udstilling på ”Ovengaden”

Tom Krøjer
Silketrykmalerier til Grønningen

Simone Aaberg Kærn
Mobil skulptur til Kunstmuseet i Bonn

Thomas Lahoda
A. Malerier til separatudstilling på Museet for Samtidskunst, Roskilde
B. Malerier til separatudstilling i Prag
C. Malerier til separat udstilling i DCA Gallery, New York

Antal Lakner, Ungarn
Skulptur-projekt til udstilling i Galleri North

Malene Landgren
A. Malerier på metalplader til udstilling på ”Ovengaden”
B. udsmykning til Dan Data, Århus og Sportshal i Viborg
C. Udsmykning til Kommune Data
D. Udsmykningsopgave til Ålborg Lufthavn
E. Færdiggørelse af ovenstående

Kirsten Langkilde
Skulpturer til Pro og ”Ovengaden”

Jørn Larsen
A. Tegninger og skulpturer til Biennalen i Venedig
B. Store kartoner for udsmykningsopgaver
C. Skulptur-mast til udstilling ”Fuglefri” i Silkeborg
D. udførelse af kirkebænk til Jelling Kirke
E. Søjlemodel til Syddansk Universitet Center

Lone Larsen
Træobjekter/Installation udstilling i Lund, Sverige

Niels Larsen
Skulpturer til separatudstilling i Falkenberg

Toni Larsen
A. Skulpturer til udstilling hos Clausen Kunsthandel
B. Eksperimenter med store træsnit

Jacob Tue Larsen
A. Skulptur/installation til udstilling i ”Ovengaden”
B. Skulptur projekter i træ & metal
C. Model af betonskulptur til Sverige
D. Bearbejdning af alu-plader

Dorte Lausten
Eksperiment med et meget stort maleri

Kim Dreyer/Jeanette Lehn
Arkitektur-projekt til Charlottenborgs Efterårsudstilling

Christian Lemmerz
Metalarbejder til separatudstilling

Tayeba Begum Lipi
Støttet ophold i Danmark til udførelse af malerier og skulpturer Bangladesh

Peter Lindhard
Træsnit/kobbertryk eksperimenter

Ann Lislegaard
Installation til Venedig Biennalen 2005

Jytte Loeh
Maleri for udsmykning i Hjørring

Kirsten Lokenwitz
A. Neon-udsmykning til Odense Station
B. Neon-udsmykning til Esbjergs nye Toldkammer

Peter Louis-Jensen
Skulptur i seks dele

Karin Birgitte Lund
A. Udsmykning til Byggeriets Arbejdsgiverforening
B. Farveraderinger til separatudstilling på Glyptoteket
C. Store sort/hvide raderinger for forsøg og prøvetryk
D. Store raderinger til udstillingen ”Kammeraterne” på Den Frie
E. Tegnearbejde i Hulen for udstilling på Sophienholm

Peter Lunding
A. Skulptur til Vandkunst i Helsingør
B. Vandskulptur til udstilling i ”13” på Nordhavnen

Duncan Macmillan, Skotland
Samarbejde med Glyptoteket

Mads Madsen
Eksperimenter med acrylplader og malerier

Carl Magnus, Sverige
A. Skulptur-projekt til udstillingen Grønningen m.m.
B. Skulptur til udsmykning af Tårnby Ny Retsbygning
C. Skulptur projekt til Grønningen

Inge Mahn, Tyskland
Skulpturgruppe til ”Kammeraterne”

Lise Malinovski
A. Malerier til udstilling i New York
B. Udsmykning sammen med Den kgl. Porcelænsfabrik

Christian Malbek
Stort træskulptur projekt til Paintbox

Peter Mandrup
Store malerier til Grønningen

Manuel Marin, Mexico
Skulptur-projekt til separatudstilling i Galleri Provence, og Ålborg Universitet

Susanne Mark
Eksperimenter med fotopolymerplader til udstilling på Zebra

Peter Martensen
A. Store ætsninger kombineret med sukkerakavantinte og koldnål
B. Malerier til Den Frie

Nishi Masaaki
Papirskulptur til udstilling med “Transit”

Lars Mathisen
Projekt for Biennalen i Sao Paulo 2004

Seppo Mattinen
A. Udsmykning til Specialarbejderskolen i Thisted
B. Malerier til Grønningen
C. Forarbejder til plakatserie til DSB
D. Udsmykningsopgave til Fogedretten
E. Malerier til Grønningen

Anne Sofie Melgaard
A. Stentryk for udstilling hos Clausen Kunsthandel
B. Færdiggørelse af ovenstående

Jørgen Michaelsen
Papirarbejder til udstilling i Nikolaj Kirke

Yetty S. Mikkelsen
Skulptur til Skulptur-Biennale i Kongens Have og Gl. Holtegårds Park

Noubo Mitsunashi, Japan
Lerskulpturer til udstilling på Den frie

Berta Moltke
A. Eksperimenter med ætsninger
B. Afslutte tidligere eksperimenter på kobber til udstilling i Galleri Admiralgade
C. Samstilling af flere grafiske udtryk på samme plade
D. Eksperimenter med photopolymerplader
E. Radering/photopolymertryk til udstilling på Fåborg Museum

Kathrine Schrøder Moseholm
Skulpturportrætkunst til separatudstilling på Øregård Museum

Mogens Møller
A. Skulpturer og malerier til Nordjyllands Kunstmuseum
B. Færdiggørelse af kobberkrukke til Randers By

Michael Mørk
A. Specielle metalrammer for maleri
B. Udsmykningsopgave til Ringkøbing Amt
C. malerier til udstillingen “That” på Den Frie, samt “1:1” på Herning Kunstmuseum

Per Neble
Skulptur-model af ”Gummiklokken”

Bodil Nielsen
A. Ætsninger til Charlottenborgs Efterårsudstilling
B. Eksperimenter med meget store farveætsninger til Charlottenborgs Efterårsudstilling
C. Forsøg med nye trykmetoder for udstilling på Albertslund Rådhus
D. Eksperimenter med højtryksteknik
E. Malerier til “Fact and Value”, Charlottenborg
F. Store malerier til udstilling på ”Ovengaden”

Frode Gundorf Nielsen
Lyd/objekt-installation til Charlottenborg

Karen Højsgaard Nielsen
Skulptur til udstilling på Gentofte Kunstbibliotek

Vibeke Mencke Nielsen
A. Udsmykning til Håndværksrådet
B. Malerier til ”Kammeraternes” udstilling på Den Frie
C. Prøvetryk/skitser til kommende udstilling

Lis Nogel
Skulptur og malerier til Nordjyllands Kunstmuseum

Kaj Nyborg
A. Malerier til udstilling på Horsens Kunstmuseum
B. Projekt til udstilling på ”Ovengaden”

Øivind Nygaard
A. Udsmykning til Hjørring Tekniske Skole
B. Skulpturer til Galleri Gari og Malmø Kunsthal
C. Skulptur til udstillingen ”Figur Fald” på Brandts Klædefabrik, samt Norden og Europa
D. Skulpturer til udstillingen ”Jataposition” på International Skulpturudstilling på Charlottenborg.
E. Skulptur-projekt til Frederiksborg Slot
F. Udarbejdelse af modeller til udsmykning af Otto Mønsteds Plads
G. Skulptur til separatudstilling hos Galleri Mikael Andersen
H. Skulptur til separatudstilling på ”Ovengaden” og Galleri Mikael Andersen
I. Modeller til døbefond til Kirke Stillinge
J. Modelarbejde for Fontæne til Ny Carlsbergfondet
K. Skitseforslag til Unibank
L. Model til Thorvaldsens Museum
M. Modelarbejde til fem skulpturer til Galleri Michael Andersen
N. Færdiggørelse af ovenstående
O. Model til udsmykning af Store Torv i Århus
P. Modelforsøg til Grønningen
Q. Udsmykningsforslag til Vejle Kommune
R. Skulpturelle form forsøg

Jacob Nørregaard
Dybtryk/højtryk og litografi til antologien !Helte”

Knud Odde
Malerier til separatudstilling i DCA-Gallery, New York

Karin Olesen
Tritikon til Pro

Miguel Vega Olivares, Chile
Skulpturprojekt til ”Ovengaden”

John Olsen
A. Skulpturer og installationer til Biennalen i Venedig
B. Udformning af kæmpe stor skulptur til Skejby Sygehus

Kjell Erik Killi Olsen
Malerier til separatudstilling i Galleri Christian Dam

Linda Orloff
Træobjekter/installation til udstilling i Lund, Sverige

Jane Marie Ostermann-Petersen
A. Stor aluminiums skulptur “House in Park” til Øster Anlæg
B. Model af livredder stol til Københavns kommune
C. Projekt ”Havn –2” pavillon

Trondur Patursson
A. Skulptur-projekt til udstilling ”Fuglefri” i Silkeborg
B. Metalarbejder til stort spejlrum

Lene Adler Pedersen
Skulptur og maleri til udstilling

Knud Christian Pedersen
Installation til Galleri Marius

Lars Pedersen
A. Skulpturer og installationer til udstilling i ”Ovengaden”
B. En serie store stentryk
C. Litografi tryk

Finn Naur Pedersen
Installation til Brandts Klædefabrik

Hildegund Peters, Tyskland
Papirarbejder for udstilling i København

Charlotte Petersen/Christian Clausen
A. Malerier og maskiner for udstilling i Danmark
B. Udstillingsprojekt til Nikolaj Kirke
C. Objekter til udstilling i Riga, Letland
D. Skulptur projekt i træ

Jane Marie Petersen
A. Maleri/papirarbejder
B: Stenarbejder i Huggegården

Kjell Yngve Petersen
Objekter til installation i Nikolaj Kirke

Bente Phillip
Skulpturer til separatudstilling

Lone Plathner
Malerier til Kunstnersammenslutningen Silja

Cai Ulrich v. Platen
A. Skulpturer til udstilling i Palæet i Roskilde
B. Et maleri 7,5 m x 4 m
C. Færdiggørelse af ovenstående

Anne Marie Ploug
Dybtryk/højtryk og litografi til antologien ”Helte”

Bjørn Poulsen
A. Skulpturer til Den Frie´s Sammenslutning
B. Skulpturer til udstillingen Grønningen
C. Skitser til skulptur
D. Træskulpturer til Grønningen
E. Udførelse af metalskulpturer
F. Skulpturer til Grønningen
G. Rustfri skulptur til Grønningen
H. Træskulptur til Grønningen
I. Stjerneskulptur til Galleri Møller With i Århus

Thomas Poulsen
Arbejder til soloudstilling hos Christian Wilson

Nynne Livbjerg Poulsen
Skulptur-projekt til udstilling i ”Ovengaden”

John Powell, USA
A. Lysskulptur til udstilling LUMIA, Charlottenborg
B. Lys installation til Nikolaj Kirke

Ignacio Ràbago, Spanien
A. Skulptur til Københavns Universitet
B. Skulptur-installation til ”Ovengaden”
C. Cykeltårn-installation til Københavns Kulturby 96
D. Eksperimenter med litografi til udstilling i Spanien
E. Litografier til serien “Ikonisk Alfabet”

Mahbubur Rahman, Bangladesh
Støtte ophold i Danmark – malerier/skulpturer

Inger Lise Rasmussen
Eksperimenter med foto og grafik

Inger Lise Rasmussen/Robert Meyer
Workshop i Højtryk og Dybtryk – Fotogravure

Steen Rasmussen
Ætsninger og dybtryk i store formater

Tanja Rau
Stort træskulptur projekt til Paintbox

Inge-Lise Ravn
A. Store træsnittryk
B. Træsnittryk for udstilling på Kunstcentret Silkeborg Bad

Søs Iben Ravn
Scenografi til Corona Danseteater

Niels Reumert
Malerier til separatudstilling

Jytte Rex
Udsmykningsopgave til Det Arnamagnæanske Fakultet, Københavns Universitet

Raffeal Rheinsberg, Tyskland
Installation for Ny Carlsberg Glyptotek

Anders Rindom
Skulpturer til udstilling i ”Ovengaden”

Robert Risager
A. Malerier til Decembristerne
B. Eksperimenter på Grafisk Værksted
C. Streg-ætsninger på kobber og zink
D. Afsluttet tidligere eksperimenter på kobber
E. Efterprøvning af ny gravør på kobber
F. Afprøvning af farveidé og texturer på litosten
G. Gravør-eksperimenter i stort format
H. Videre bearbejdning af gravør eksperimenter
I. 80 års fødselsdagsudstilling til Decembristerne
J. Færdiggørelse af ovenstående
K. Eksperimenter med karborundum med kobbertryk
L. Kobbertryk med graver max
M. Kobbertryksarbejder

Bodil Rosenberg/Bertina Knudsen
Malerier

Lisa Rosenmeier
A. Installation til Hordaland kunstcenter i Bergen
B. Memento projekt til New York

Frank Rubin
A. Malerier til separatudstilling
B. Malerier til Silkeborg Museum

Anne-Suzette Sadolin
Store malerier

Abdul Rahim Salem,United Arab Emirats
Kunstudstilling i København – udvekslingsprojekt

Abdullah Al Saldi, United Arab Emirats
Kunstudstilling i København – udvekslingsprojekt

Marianne Schepelern
Udformning af døbefond til Boholte Kirke

Ane Mette Ruge/Jacob Schokking
Scenografi og elementer til musik/teaterforestilling Holland House

Karima Mohd Al Shomely, Forenede Emirater
Kunstudstilling i København – udvekslingsprojekt

Kathrine Schrøder
Skulptur-projekt til udstilling i ”Ovengaden”

Regin Th. Schwaen
Skulptur-projekt i fiberbeton til Charlottenborgs Efterårsudstilling

Niels Secher
Scenografi til Jydske Undergrund

Jan Sivertsen
Malerier for separatudstilling på Holstebro Kunstmuseum

Heine Skjerning
A: Træskulpturer 1+2 del til udstilling i “Ovengaden”
B. Tredje del af ovenstående
C. Forme i træ til skulptur aluminium
D. Stor skulptur/sandforms projekt

Morten Skriver/Christian Skeel
Eksperimental serie af forskellige typer Readmades

Peter Skovgaard
Maleri til udstilling i ”Ovengaden”, samt Brandts Klædefabrik

Britt Smelvær
A. Skitseprojekt til udsmykning i Tromsø, Norge
B. Installation for Transit på Charlottenborg

Bjarne v.H.H.Solberg
A. Installationer til Brandts Klædefabrik
B. Installationer til Århus Kunstbygning og Sønderjyllands Kunstmuseum
C. Skulptur-projekt til ”Alternative Museum” i New York
D. Pendul-system til udstilling på Charlottenborg
E. Separatudstilling ”Grey-Zone” i Museet for Samtidskunst
F. Installation til Ny Abstraktion på Arken, Ishøj
G. Installation til ”Ovengaden”

K.R.H. Sonderborg, Tyskland
Malerier til separatudstilling hos Lars Witt

Ole Sporring
A. Eksperimenter/udvikling af nye tryk
B. Kobber/fototryk til udstilling i Clausens Kunsthandel

Erik Steffensen
A. Malerier til udstillingen ”Praktisk Avangarde” på Herning Kunstmuseum
B. Malerier for udstilling på Nordjyllands Kunstmuseum

Nina Sten-Knudsen
A. Malerier til separatudstilling i Galleri Stalke
B. Malerier til separatudstilling på Horsens Kunstmuseum
C. Malerier for museums udstilling i Polen

Guenola Stork, frankrig
A. Studier vedrørende Anna AnkerFrankrig
B. Forsættelse af ovenstående

Beat Streüli, Schweiz
Installationer til City Space

Superflex
Lysskilt til Brandts Klædefabrik

Niels Engelbrecht Sørensen
Scenografi til Teater Tango til Fodgængerfryd

Arne Haugen Sørensen
Udsmykning til Folketeateret i København

Jørgen Haugen Sørensen
A. Skulptur-modeller til Lunds Universitet, Sverige
B. Eksperimenter i ler til udstilling hos Galleri Weinberg, og efter opsøgende virksomhed udstilling på Ny Carlsberg Glyptotek
C. 3 x 4 meter lerrelief med tilhørende jernstativ
D. Keramisk skulptur projekt
E. Montering af relief til Betty Nansen Teatrets Edison-scene

Bent Hedeby Sørensen
Store malerier til udstilling ”Moderne Danske Landskabsmalerier”

Bjarne Werner Sørensen
A. Eksperimenter med dybtryk
B. Eksperimenter med bland-teknik, radering og foto til separatudstilling i Holland
C. Eksperimenter med dybtryk-teknik til separatudstilling i DCA-Galleriet i New York
D. Færdiggørelse af bogudgivelse
E. Litografisk arbejde til udstilling i Island og USA
F. Kobbertryk for separat udstilling i DCA Gallery, New York

Yochi Takada, Japan
Metal-, træ- og papirskulpturer til udstilling på Den Frie

Kain Tapper, Finland
Stort trærelief til Jelling Dokumentations Center

Kurt Tegtmeier
A. Skulptur til Veksølund
B. Skulptur i metal til udstilling

Mikael Thjell
Udsmykning til Roskilde

Anne Tholstrup
A. Malerier til udsmykning og udstilling
B. Malerier til separatudstilling i Galleri Asbæk

Elisabeth Toubro
Skulpturer til Malmø Kunsthandel, samt Fondation Cartier, Paris

Kunstnergruppen Transit
Samtlige kunstneres arbejder til udstilling på Charlottenborg

Per Traasdahl
Malerier til udstilling på ”Ovengaden”

Frede Troelsen
Træskulpturer i lamineret træ

Franco Turchin, Italien
Stenskulptur

Morten Tøgern
Malerier til udstilling på Frederikshavns Kunstmuseum

Vibeke Tøjner
A. Malerier til separatudstilling på Nordjyllands Kunstmuseum og Esbjerg kunstmuseum
B. Udsmykning til Dansk Ingeniørforening

Mette Ussing
A. Skitseforslag til udsmykning
B. skulpturer til udstillingen Pro
C. Model-arbejde af udsmykningsopgave til EU-bygning i Bruxelles
D. Skulptur-projekt til Kunstindustrimuseet
E. Skulptur-projekt til Charlottenborg
F. Skulptur-projekt til separatudstilling hos Weinberger
G. Skulptur-projekt til Sydney
H. Kuglemodel i træ til udstilling i Galleri Weinberger

Susanne Ussing
Udsmykningsopgave til Skagen

Kirstine Vaaben
A. Skulptur-element til udstilling i ”Ovengaden”
B. Raderinger/fotogravure tryk til udstilling i Grafikernes Hus
C. En serie fotogravure

Hanne Varming
Skulptur til udsmykning i Viborg

Margit Vasby
Eksperimenter med ætsninger i forskellige størrelser

Susann Walder, Schweiz
Installation til Galleri Stalke

Susanne Wellm
A. Dybtryk til udstilling i Danske Grafikers Hus
B. Fotogravure arbejder til fire udstillinger i udlandet

Graigh Welsh, Canada
Marmorskulptur

Stefan Wewerka, Tyskland
Trykte stofbaner/modeller for udstilling i Montana, København

Barry Vilmont
Arbejds-tegninger til udsmykning i glas til Nordisk i Gentofte

Sys Vinding
Skulpturer til Thomas Kringes Kirke i Odense

Jette Vohlert
Skulptur ”Fortuna” til Koldinghus

Torben Voigt
Installationer til udstilling i ”Ovengaden”

Giny Voss, Holland
Installationer til City Space

Carsten von Wurden
A. Malerier for separat udstilling i Galleri Hummeluhre, Århus
B. Store malerier til udstillinger

Khalil Yassin
Skulptur til Medborgerhuset, Nørre Allé

Carina Zunino
Udstillingsprojekt til Platform 7

Kathrine Ærtebjerg
Store malerier

Eva Öhrling
Malerier til Ny Abstraktion på Arken, Ishøj

Nikolai Østergaard
Filmiske installationer

Photo / Video

Jes Bo Andersen
Video-redigering en montage over teaterstykket ”Transport”

Steen Andersen
Eksperimenter i stort format til separatudstilling

Tune Andersen
A. Foto-arbejder til Charlottenborgs Efterårsudstilling
B. Foto-arbejder ”Organic Pendulum” til Det kgl. Bibliotek
C. Foto-arbejder til to separate udstillinger

Tune Andersen/Jette Lykke Jensen
Foto-arbejder til udstillingen ”Gnadenbilleder” i Nikolaj

Pia Arke
A. Foto-arbejder til en bog “Scoresbysund Historier
B. Færdiggørelse af ovenstående

Henrik Bak
A. Video om maskefremstilling
B. Video om træskibe i Danmark
C. Video-program til ”Magiske Masker” – en sommermaskarade til Gl. Holtegard

Malene Bang
A. Foto-arbejder i stort format til Galleri ”Kunstkoridoren”
B. Foto-projekt til udstillingen Art Genda

Henrik Brahe/Anders Askegaard
Foto-projekt Frihavnen

Henrik Brahe/Jan Krogsgaard
Vidoe-projekt ”Gimini/Hillbilly Tango”

Henrik Brahe
A. Foto-arbejder til ”Gnadenbilleder” i Nikolaj
B. Foto-arbejder til udstilling i ”Det Danske Hus” i Paris

Henrik Brahe/Tune Andersen
A. Foto-projekt til udstilling i Cisternerne
B. ”Portræt” til Fotografisk Center

Runi Brattaberg
Store formater til udstilling ”At være ung i Norden”

Henrik Bøgh
Video-redigering af video over Antoni Gaudi´s arbejder i ”Mit hus er et træ”

Christina Capetillo
A. Fotoarbejder til ”Billeder af Rum i Landskaber” til Arkitektur-Galleriet i Gl. Dok
B. Otte fotografiker fra Island
C. Fotografier til projekt om Danske Arkitekter/kritik
D. Arkitektonisk/fotografisk eksperimenter

Henrik Capetillo
Foto-arbejder til projekt: “Dream Chaser”

Krass Clement
Foto-projekt til udstilling på Glyptoteket

Kirsten Dehlholm/Trine Walter
Video over forestillingen ”Fact-arte-Fact”

Deltagruppen
Foto-arbejder til reprospektiv udstilling på Brandts Klædefabrik

Rikke Diemer
Arbejder i foto-emulsionsteknik

John Øivind Eggesbø
Foto eksperimenter for udstillingsprojekt

Torben Eskerod
A. En serie dobbelt portrætter til ”Ovengaden”
B. Politiker-portrætter i kæmpe format til udstilling på Det Færøske Kunstmuseum
C. Fortsættelse af portræt-serie
D. Store formater til livs-dødsmasker til Museet på Frederiksberg Slot
E. ”Portræt” til Fotografisk Center
F. S/H + farvefoto til Houston Foto-Biennale
G. Foto til udstilling på The San Fransisco Camerawork

Jan M.A. Fogt
Video-redigering af kunstfilm

Vivi Gjerlev-Knudsen
Foto-dias-show

Torben Glarbo/Vibeke Glarbo
Fotografier i stort format til udstilling Kastrup Gård Samlingen

Grethe Grathwol
A. Fotoarbejder vedrørende Rom – negativer
B. Færdiggørelse af ovennævnte

Marianne Grøndahl
A. Foto-arbejder til udstilling til Ny Carlsberg Glyptotek
B. Foto-arbejder til TIDSRUM – DANSKE KOMPONISTER i det 20. århundrede
C. Foto-arbejder til Fredensborg Slot
D. Fotoarbejder til Frederiksberg Museum
E. Fotoopgave til Horsens Kommune
F. Fotoarbejde vedrørende bog om Statens Værksteder for Kunst og Håndværk

Bruno Guiganti
Foto-arbejder i kæmpe format

Tine Hauch-Fausbøll
Fotoarbejder til udstillingen Treffpunkt i Stuttgart

Clement Poliz Hauptmann
Video-redigering af projekt ”Skindød” til Huset og Galleri Chevalier i Paris

Anja F. Hedegaard
A. Video-installation ”Symbiosis II” til Ny Carlsberg Glyptotek
B. Video-redigering af ”Area”
C. Portrætoptagelser for Kunstudstilling
D. Foto eksperimenter

Frank Hedegaard
A. Foto-diasshow ”Teater i Fængsler”
B. Video-redigering om ”Unges arbejde med video-art”

Klaus Holsting
Fotoarbejde til Den danske Ambassade i Pretoria

Linda Horowitz
Foto-arbejder i store formater

Jørgen Humle
Foto/video omkring Svend Wiig Hansen

Torben Huus
A. Foto-arbejder til udstilling til Ny Carlsberg Glyptotek
B. Foto-arbejder til udstilling i Kulturhuset i Albertslund
C. Fotoarbejder til Det Kgl. Bibliotek

Jesper Høm
A. Fotografiker til udstilling ”København med K gennem 96 år” i Rundetårn – samt til bogen ”Verdener i Byen” Kulturby 96
B. Forarbejder – research
C. Store formater
D. Store formater og fotomaterialer til bogen
E. Færdiggørelse af arbejderne
F. Foto-projekt til Rundetårn

Mikkel Høm
A. Foto-arbejder i stort format via negativ 4 x 5 tommer
B. Færdiggørelse af arbejdet

Henrik S. Jacobsen
A. Video-projekt ”This mirrow may be very close”
B. Multimedie-projekt ”Dead Gays Don´t Danse” i Kulturhuset Viften i Rødovre

Søren Jans
Foto-arbejder ”I min grønne park” til Charlottenborgs Efterårsudstilling

Johnny Jensen
Fotoarbejder til udstilling til Museet for Fotokunst, Odense

Jette Lykke Jensen/Tune Andersen
Foto-arbejder til udstillingen ”Religiøse Billeder fra Sydamarika” i Nikolaj Kirke

Jette Lykke Jensen/Susanne Mertz
Foto-arbejder over temaet ”Erotik” til ”Overgaden”

Astrid Kruse Jensen
Fotoprojekt ”Imaginary Reality”

Kirsten Justesen
Video ”Troløs Draperi” til Willumsens Museum

Bo Kierkegaard/Berit Møller
Video-dokumentation omkring restaurering af maleri af N. Abildgaard

Kirsten Klein
A. Store formater til udstilling på Sophienholm om Irland
B. Fotoarbejder til udstillingen ”Fuglefri” i Silkeborg
C. Store forstørrelser til Det kgl. Biblioteks Fotografiske Samling
D. Foto-arbejder til udstilling “Vandskel” i Silkeborg
E. Fotoarbejder til separatudstilling på Vendsyssels Kunstmuseum
F. Fotoarbejder for udstilling i Paris og Skive

Janne Klerk
A. Video-redigering af kvindeportræt
B. Video-redigering af landmandskvinde på Møn
C. Fotoarbejder for fotogravure
D. Fotoarbejder vedrørende en bogudgivelse

Birgitte Koch/Linda Orloff
Foto-arbejder til ”Gnadenbilleder” i Nikolaj

Mogens S. Koch
Foto-arbejder over Shakermøbler til udstilling hos Paustian

Tove Kurtzweil
Foto-arbejder til udstilling i København

Rikke Ladegaard
Røntgenbilleder af Rom

Niels N. Larsen
A. Foto-arbejder til Galleri Photographica
B. Foto-eksperimenter omkring ”Multi-66” i Museet for Fotokunst i Odense

Simon Lautrop
Foto-arbejder til udstilling på Gudhjem Museum

Peter Lind
A. Video-projekt ”At fortælle om en fortælling”
B. Foto-arbejder til udstilling i ”Ovengaden”

Jette Lykke
A. Video-projekt for Kvindeligt Selskab
B. Diasshow om Den Nordiske Kvindelitteraturs Historie

Pernille Maegaard/Trine Wester/Mikael Thjell/Lise-Lotte Elley
Video ”Move On” til en skulptur til Stoffwechsel i Kassel

Pernille Maegaard
A. Video-installation til Galleri Gari
B. Video-installation til Galleri Pilou

Eva Merz
Store portrætarbejder til udstilling i ”Ovengaden”

Majbritt Munk
Video-redigering af en video om Tibet

Berit Møller
A. Video-dokumentation af aftræk af murmaleri af Jorn
B. Video-dokumentation af konservering af maleri af Clifford Wright

Mario Cravo Neto, Brasilien
Portræt fotos til Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot

Gregers Nielsen
Foto-arbejder til udstilling ”New York” til Sophienholm

Linda Orloff
A. Foto-arbejder til udstilling ”Planket” i Stockholm
B. Foto-arbejder til bogen ”Saga Blot”

Luis Paredes
A. Store foto-arbejder til Biennalen i Sao Paulo
B. Foto projekt til udstilling i Mellemamerika
C. Færdiggørelse af ovenstående
D. Fotoarbejde til udstilling i Ottawa, Canada
E. Fotoarbejder til udstilling i El Salvador

Roald Pay
Video/foto-projekt om mennesker og steder på Christianshavn

Bo Emrig Pepke
Video-registrering af Robert Reinholdts forestilling ”Manden i Stenen”

Cai Ulrich von Platen
Fotoarbejder til bog og udstilling

Per Poulsen/Vicky Steptoe
Video-proformance til storskærm

Jytte Rex
A. Foto-arbejder til Fotografisk Center
B. Arbejder i foto-emulsionsteknik

Ane Mette Ruge
A. Video ”Naked Court” til Statens Museum for Kunst
B. Foto-arbejder til udstilling i Køge Skitsesamling
C. Video ”Søvn og Tørst”
D. Video ”A loud sweet song” til Statens Filmcentral
E. Video til udstillingen ”Lys – Rum” i Kunstforeningen, samt Den Frie

Anita Saij
Video-redigering af en drama-dokumentarisk video over Danseforestillingen ”Sovrana

Katrine Schrøder
A. Store foto-arbejder/skulptur til udstilling Germinations X
B. Fotoarbejder til  udstilling på ”Ovengaden”
C. Store formater til udstilling på Gentofte Kunstbibliotek

Lars Schwander
A. Portræt billeder
B. Færdiggørelse af ovenstående

Peter Severin
Video-projekter til Kastrupgård og ”Overgaden”

Morten Skriver
Video-redigering af ”Tears/Choices”

Torben Skov
Foto-diasserie over arbejdsmetoder til Internationalt Furniture Design Fair i Japan

Britt Smelvær
Video-redigering af udsmykning i Sola Kulturhus

Svend Erik  Sokkelund
A. Video-redigering af ”Marathondans” – Dancing City
B. Foto-projekt til udstilling om ”El Hadji Tidiani Sanitou”

Michael Staggemeier
Foto projekt til Galleri Image i Århus

Erik Steffensen
A. Foto-arbejder til udstilling i ”Det Danske Hus” i Paris
B. Færdiggørelse af ovenstående

Marit Støvring/Stig Wilner
Lyd-dias projekt

Trine Søndergaard
Fotoudstilling ”Thorvaldsen og os”

Arne Haugen Sørensen
Video-projekt af altertavle i Dalbynedre Kirke

Bjarne Werner Sørensen
Diasshow over egne videoer

Maria Thastum
Video-redigering over emnet Aids

Hanne Lise Thomsen
Maleri/fotoarbejder med emulsion

Freddy Thornberg
A. Fotoudstilling om Dansk Teater
B. Foto-arbejder til retrospektiv udstilling i Danmark

Kirsten Trampedach/Berit Møller
Video-dokumentation over restaurering af Kalkmaleri i Sigerslevvester Kirke

Jacob Truck
Foto-arbejder af maleren P.S. Krøyer til udstilling til Den Hirschsprungske Samling

Susanne Ussing
Video-dokumentation af ”Tangkirke” på Louisiana

Trine Wester/Pernille Maegaard
Video til Statens Filmcentral og TV-Syd

Knud Vesterskov
Sort/hvid still-foto, der skal bruges i videoen: ”Flogging a death nigger”

Christina Voigt
A. Foto-arbejder til AIDS-forbundet samt over temaet ”Erotik” til ”Overgaden”
B. Foto-arbejder til udstilling på Kastrupgård

Karin Westerlund
Video-redigering af ”45 minutters virkelig” til Malmø Kunsthal

Anne Katrine Winkelhorn
Video af Hotel Pro Formas forestilling ”Carpe Carpe Carpe”

Ole Zøfting-Larsen
Fotografiske atelier-arbejder til en bog

Nikolai Østergaard
Arbejde med fotografisk emulsion

Lene Åkerlund
Foto-arbejder til Charlottenborgs Efterårsudstilling

Crafts

Karen Abell
A. Vævet udsmykning til Lindevangkirken
B. Vævet udsmykning til Messiaskirken i København
C. Stort billedtæppe til udstilling på Kunstindustrimueet

Mathilde Aggebo/Julie Henriksen
A. Sisaltæpper og eksperimenter med indfarvning
B. Indfarvning af garn for Charlottenborg
C. Scenetæppe til den nye del af Det kgl. Bibliotek
D. Tekstilprojekt “Flora Danica 2001”
E. Udvikling af nye tekstil flader
F. Kunstnerisk udsmykning til Domicil, Odense Havn
G. Udsmykning til Tiegtens Kollegiet i Ørestaden

Jeanette List Amstrup
Lerprojekt til Art Genda

Jeanette ListAmstrup/Maria Berntsen
A. Farve eksperimenter på lerværksted
B. Fortsættelse af ovenstående

Hanne Andersen
Tekstiltryk til Charlottenborgs Efterårsudstilling

Merete Nørby Andersen
A. Tekstiltryk-projekt til Japan
B.  Eksperimenter med tryk af silketørklæder til Glyptoteket
C. Tekstilprøvetryk-kollektion
D. Indfarvning af store silkebaner

Grethe Balle
Gulvtæppe til kirke

Anette Bendixen
Stoppebilleder til udstilling i Stensalen

Lis Biggas/Ursula Munch Petersen/Helle Rittig/Vibeke Steffensen/Dorte Østergaard
Urtepotte-projekt til Botanisk Have i København

Thea Bjerg
A. Eksperimenterende tekstiltrykprøver til fremstilling af større laminerede flader
B. Eksperimenter med tekstiltryk i særlig lamineret teknik
C. Tekstiltryk-forsøg
D. Tekstiltryk med lamineringsteknik til Nagoya Design DO-Japan
E. Færdiggørelse af tekstilcoupon til Portifolio

Blå Form
Medlemmer af Blå Form fået lokaler til færdiggørelse af udstilling på Den Frie

Hanne Foss Brink
A. Tekstiltryk til udsmykning
B. Vævet frise til Charlottenborg

Christian Bruun
Store gulvkrukker i keramik til udstillingsopgave

Iben Brøndum
Tekstiltryk-forsøg på silkebaner og væg-relieffer

Bodil Bødtker-Næss
Gulvtæppe til Strandmarkskirken

Tine Bøthum
Udarbejdelse af farve-teknikker på silkebaner

Karin Carlander
A. Indfarvning af garner
B. Indfarvning til udstilling på ”Ovengaden”

Mette Sloth Carlsen/Karen Lise Hæstorp
Indfarvning af garner til rekonstruktion af Klædedragter fra vikingetiden

Mette Sloth Carlsen
A. Gulvtæppe til separatudstilling
B. Gulvtæppe til udstilling på Charlottenborg
C. farvning af garner for Jette Gemzøe
D. Farvning af garner for Kim Naver

Marianne Elise Claussen
Tekstil-arbejder i bambus/pil til udstilling i Rundetårn ”Fantasia”

Ville Clemensen
Sisaltæppe

Lotte Dalgaard
A. Vævet kortæppe til Skt. Lukasstiftelsens Kirke
B. Kortæppe til Ordrup Kirke

Carsten Davidsen
A. Billedvævning som væg-udsmykning til Århus Teknikum
B. Vævet væg-udsmykning til Bech-Bruun og Tvede i København

Lise-Lotte Duch
Store keramiske arbejder for udstillingen “That”

Anne-Grethe Duvald
3 Lyse og 3 mørke tekstiler på computervæv

Vibeke Rohland Evensen
A. Tekstilbaner til udstilling ”Ny Dansk Tekstiltryk” på Kunstindustrimuseet
B. Tekstil-kollektion til udstilling i Paris
C. Tekstilbaner for Tekstil-Biennalen i Sao Paulo, Brasilien

Ulla Enghoff/Anne Grete Christensen
Tekstiltryk-udsmykning til Teknologi- og Informationscenter, København

Betty Engholm
Keramisk udsmykning i Gilleleje

Morten Løbner Espersen
A. Keramisk projekt i store formater
B. Store keramiske krukker for separatudstilling i Galleri Nørby
C. Store Krukker til bibliotek i Hillerød

Ruth Fabricius/Dorte Østergaard Jacobsen/Dorthe Falkesen
Tekstiltryk-projekt til udstilling i Kunstindustrimuseet, Gulvtæppe til Tegnestuen Blåtårn

Kit Feilberg
Keramisk projekt til Nikolaj Kirke

Sharon Fisher
Indfarvning af silkegarner for separat udstilling på Kunstindustrimuseet

Anne Fløche
Store keramiske arbejder

Berthe Forchhammer
A. Vævet kortæppe til Skt. Lukasstiftelsens Kirke
B. Tekstilarbejder på computerstyret ARM væv for udstilling på Brandts Klædefabrik
C. Kortæppe til Flintholm Kirke
D. Kor tæppe til Ordrup Kirke

Berthe Forchhammer/Dorthe Greisen
Vævet udsmykning til Gentofte Kommune

Berthe Forchhammer/Lise Pedersen/Tinne Raaholdt
Gulvtæpper til censurerede udstillinger

Jens Friis
Gulvtæppe til Det Danske Institut for Videnskab og Kunst, Rom

Lisbet Friis
A. Tekstiltrykbaner til udstilling i ”Ovengaden”
B. Interiør og Møbelstoffer til udstilling
C. Indfarvning af stoffer til Nationalmuseet
D. Tre tekstilbaner til udstilling i Rundetårn, København
E. Indfarvning af tekstiler til Etnografisk Samling på Nationalmuseet
F. Tekstiltryk-forsøg
G. Forlængelse af ovenstående
H. Tekstilarbejder for separat udstilling på Brandts Klædefabrik
I. Store tekstilbaner

Torill Ruud Galsøe
A. Stort gulvtæppe i papirgarn
B. Gulvtæppe til Køge Kommunes Byrådssal

Michael Geertsen
Keramiske skulpturer

Jette Gemzøe
A. Arbejdet på trykbord for projekt til Nordform, Sverige
B. Indfarvning af garner til udstilling på Ny Carlsberg Glyptotek
C. Fire billedtæpper til Kunstindustrimuseet
D. Billedtæppe til udstilling på Ny Carlsberg Glyptotek
E. Vævet udsmykning til Undervisningsministeriet
F. Stort gulvtæppe til Kunstindustrimuseets festsal
G. Udsmykningsopgave til handelshøjskolen på Frederiksberg
H. Tre gulvtæpper til Ny Carlsberg Fondet
I. Gulvtæppe til Finansinstitut for Industri og Håndværk

Ole Glerup
A. Stor keramisk vand/lys-kunst
B. Vandskulptur i ler

Barbara i Gongini/Tine Merete Jensen
Bæredygtig beklædningsforskning og forsøg til bl.a. udstilling i Det Nordiske Hus, Færøerne samt Kunstindustrimuseet

Vibeke Gregers
Indfarvning af garner til antependium og kortæppe til Øster Egesborg Kirke

Dorthe Greisen/Lise Pedersen
A. Gulvtæpper til censurerede udstillinger
B. Brudetæppe til Mørdrup Kirke

Irina Grodzinskaja
Eksperimenter med ler og silketryk til udstilling på Gentofte Hovedbibliotek

Benedikte Groth
Indfarvning af garner

Kari Guddal
A. Indfarvning af garner til gobelinvævning
B. Billedtæppe til udstilling ”Danske Billedtæpper” på Kunst-industrimuseet
C. Stort billedtæppe på gobelinvæve
D. Stor gobelintæppe

Lone Gudmundsen
Projekt ”Smykker som Skulptur”

Bente Hansen/Gunhild Aaberg
Krukker til udstilling på Den Frie ”Keramiske Veje”

Nina Hart
A. Tekstil-arbejder til separatudstilling
B. Støbning af papirpulp til relieffer på hør
C. Tekstilarbejde til udstilling på Brandts Klædefabrik
E. Tekstil vægudsmykning til Køge Rådhus
F. Fortsættelse af ovenstående

Jette Hartvig
Eksperimenter af vævede stoffer med udgangspunkt i Nationalmuseets samling

Jette Hartvig/Helle Hviid Nielsen
A. Udarbejdelse af indfarvnings-kartotek
B. Indfarvnings-kartotek på uld- og silkegarner i remazolfarver

Anne Hedegaard
Indfarvning af garner til udstilling i Møsting

Helle Helsinghoff
Fontæne til plejehjem

Ane Henriksen
A. Plastlaminatvævning til separatudstilling
B. Billedtæppe til udstilling til Kunstnernes Hus I Århus
C. Vævning til udstilling i Sewanee Universitetsgalleri, Tennessee
D. Vævning af tre store tæpper til udstilling ”Dansk Gobelinkunst”

Martin Heskier
Unika ”gobeliner” i tekstiltryk m.m.

Berit Hjeltholt
Eftersyn på Billedvævningen i Folketinget

Annette Holdelsen
Installation i kurveflet/tekstil til Esbjerg Kommune

Pernille Holm
Beklædningstekstiler til udstilling på Kunstindustrimuseet

Lisbeth Holst-Jensen
A. Keramiske unika-arbejder for udstilling på Rønne Museum
B. Keramiske eksperimenter tiludstilling på Bornholms Museum

Charlotte Houmann
A. Tekstiltryk-eksperimenter i samarbejde med KVADRAT m. fl.
B. Tekstilarbejder for oplæg for FABER OG KVADRAT
C. Store baner i tekstiler til udstilling
D. Afprøvninger til udstilling på Trapholt

Mone Hvass
Genoptryk af Gudrun Krabbes stoffer til udstilling

Helle Hviid-Nielsen
Vævet kortæppe til Skt. Lukasstiftelsens Kirke

Signe Højmark
Keramiske skulpturer/relieffer til Galleri Nørby

Steen Ipsen
A. Keramisk-projekt til udstillingen Dublika
B. Organiske formelementer i ler

Sonja Bossow Jacobsen
Eksperimenter på ARM væv

Dorte Østergaard Jakobsen/Jacob Berg/Jesper Gundersen/Ruth Fabricius
Totale tekstil-arbejder til udstilling på Sophienholm, ”København-Milano-New Delhi”

Dorte Østergaard Jakobsen
A. Tekstiltrykbaner til udstilling i Bikuben Rampen
B. Tekstiltryk-projekt til udstilling i Horsens Kunstmuseum
C. Tekstiltrykbaner til udstilling på MASP Museum i Sao Pauli, Brasilien
D. Eksperimenter af tekstiler til lange skærme

Poul Jensen
Indfarvning af uldgarner

Vibeke Jerichau
A. Tekstiltryk af en serie unika uld- og silketørklæder
B. Tekstilarbejder for “Rum og Flader”

Annette Juel
A. Ståltrådstæpper
B. Ståltrådstæpper til Stensalen, Kunstindustrimuseet
C. Ståltrådstæpper til Herning Kunstmuseum
D. Metalvægtæpper til Pro 1992
E. Metalvægtæpper til Pro 1993
F. Metalvægtæpper til Charlottenborg
G. Metaltæpper til Nordsømuseet i Hirtshals
H. Metaltæpper til Pro 1994
I. Metalarbejder til udstillingen Unika
J. Projekt til Kunstcentret, Silkeborg Bad

Gitte Jungersen
Unika keramiske arbejder for udstilling i Galleri Nørby

Rigmor Jørgensen
Keramisk siddemur til udstilling ”Kunsthåndværk og Arkitektur i bybilledet” i Nikolaj Kirke

Martin Nannestad Jørgensen
A. Gulvtæppe til ”Danske Ægte Tæpper”
B. Billedtæppe til udstilling på ”Ovengaden”
C. Altergulvtæppe
D. Messehagel-vævning
E. Vævning af fire stolaer til Terslev Kirke
F.ægtæppe til Justitsministeriets mødesal

Mogens Jørgensen/Isabel Abos Madsen/Ida Kornerup
Altertæppe til Frederiksberg Kirke

Lis Wuismann Jørgensen
A. Objekter i bearbejdede kalve- og fårehuder
B. Pergament arbejder for udstilling

Martin Bodilsen Kaldahl
A. Store keramiske krukker til udstilling på Galleri Nørby
B. Krukker til Udstillingssted for Ny keramik

Helle Kastrup-Olsen/Anette Jersild
Tekstilprojekt til udstilling i Stensalen, Kunstindustrimuseet

Else Kallesøe
Prøvetryk for farvekollektioner og industriel fremstilling

Lisette Kampmann
A. Tekstiltryk til Charlottenborgs Efterårsudstilling
B. Malede tekstiler til udstilling i New York

Krestine Kjærholm
Gulvtæppe til Japan Railway

Ida Klemann
A. Tekstiltryk til udstilling i København
B. Tekstiludsmykning til Det Rytmiske Konservatorium

Vibeke Klint
A. Gulvtæppe til udstilling
B. Gulvtæpper til Den kgl. Porcelænsfabrik, samt udstilling i London
C. Gulvtæpper til Ny Kredit
D. Gulvtæpper til Ny kredit
E. Gulvtæpper til Ny Kredit
F. Gulvtæpper til Ny Kredit
G. Gulvtæpper til Kolding Rådhus
H. Gulvtæpper til Det danske Akademi i Rom
I. Gulvtæppe til privat kunde
J. Gulvtæppe til privat kunde i Tyskland
K. To gulvtæpper til Københavns Universitet
L. Gulvtæpper til udstilling i Kunstindustrimueet
M. Gulvtæpper til Dansk Arbejdsgiver Forening
N. Gulvtæpper til bogtrykkeri i Odder og Hornslet Kirke
O. Gulvtæpper til sagførerkontor i Amaliegade
P. Gulvtæpper til Mexico

Gitte-Annette Knudsen
Eksperimenter på ARM-væv

Hanne Kalsgaard Knudsen
Tekstilbaner til udstilling i Israel

Line Kramhøft
Fem store optrykte tekstil-billed tilprojekt “HUD”

Nina Møller Kristensen
Gulvflise-projekt til udstilling Dublika

Bess Kristoffersen
A. Metalgenstande til udstilling i Galleri Metal
B. Overfladebehandling af inventar til Kunstindustrimueet
C. Tekstiler til Velux Fonden

Astrid Krogh
A. Videreudvikling af glasfiber gardiner
B. Vævet vægtæppe i optisk fiber
C. Udsmykning til Folketinget og mønsterbokse til Paustian

Pipaluke Lake
A. Glasskulptur for udstilling i Museumsbygningen i København
B. Design dele for glasskulptur
C. Udstillingsprojekt til PRO
D. Koldglas projekt

Gerda Lind Larsen
Keramiske unika-arbejder

Vibeke Lindhardt
A. Altergulvtæppe til Trinitatis Kirke i Fredericia
B. Gulvtæppe i butanpapir og hør, samt et ”Keramisk Gulv” i samarbejde med Better Lübbert

Inge Lindqvist
A. Billedtæpper i filt til International Filtudstilling i Århus
B. Eksperimenter med håndlavet filt
C. Tekstil-skulpturer i filt til udstilling i Rundetårn
D. Tekstil arbejder for projekt til Hamburg “DANSK FORUM”
E. Tekstilværker til Geneve

Puk Lippmann
A. Gulvtæpper til Nivågård Museum
B. Gulvtæpper til udstilling i Gjethuset i Frederiksværk
C. Kartoner 1:1 af tæpper til Thorvaldsens Museum
D. Indfarvning og vævning af tæpper til Thorvaldsens Museum
E. Færdiggørelse af ovenstående
F. Gulvtæpper til Vandtårnet og Rundetårn
G. Udsmykningsopgave til Arkitektskolen
H. Gulvtæppe til Amternes Hus
I.  Gulvtæppe til Statsministeriet, Christiansborg
J. Gulvtæppe til Gl. Carlsbergs mødesal
K. Oplæg til udstilling i Museumsbygningen i Købehavn
L. Gulvtæppe til Ny Carlsberg Fondet

Marie Lund
“Fleksible tæppemoduler” til udstilling på Brandts Klædefabrik

Better Lübbert
A. Keramisk projekt til separatudstilling i Gallerihuset
B. ”Keramisk Gulv” i samarbejde med Vibeke Lindhardt, samt keramisk udstillingsprojekt til PRO

Ane Lykke
Eksperimenter på computerstyret ARM væv

Isabel Abos Madsen
Konservering/reparering af tre vægtæpper

Isabel Abos Madsen/Ida Kornerup
Bryllupstæppe til Johannes Døbers Kirke

Isabel Abos Madsen/Lise Pedersen/Ameli Tillgren
Fire gulvtæpper til kommende udstillinger

Ruth Malinovsky
To gulvtæpper til Nationalbankens Jubilæumsfond

Anette Meyer
A. Tøjprojekt til Kunstindustrimuseet og Hotel pro Forma
B. Tekstil(papir) Projekt til Japan

Anne Fabricius Møller
A. Tekstiltrykbaner til udstilling på ”Ovengaden”
B. Indfarvning af tekstiler til Nationalmuseets udstilling, El Dorado
C. Tekstiltrykprojekt til Nationalmuseet
D. Tekstiltrykprojekt til Det kgl. Bibliotek
E. Tekstiltryk for udstilling “2 Trykker Krohn” Kunstindustrimuseet
F. Trykning af papirtapeter til Industrimuseet

Kim Naver
A. Scenetæppe til Århus Akademi
B. Prøvevævninger til møbelstoffer
C. Scenetæppe til Randers Værk, samt gulvtæppe til Nationalbanken
D. Vævet væg-udsmykning til Baltica Bank
E. ”Tæppe” udført i nylon med lakerede trælameller
F. Gulvtæppe til Amternes Hus
G. Gulvtæppe til spisestuen på Marienborg
H. Tre vægtæpper til Sewanee galleri i Tennessee
I. Rundt gulvtæppe til Danmarks Nationalbank

Karina Nielsen
Rumdelere på ARM væv

Bodil Jerichou Nielsen
A. Møbelstofprøver på Dobby-væven
B. Designprøver til industrien
C. Designprøver til møbelmesse

Gina Hedegaard Nielsen
A. Kartoner for tæpper til NUUK, Grønland
B. Indfarvning af garner til ovenstående

Inge Krogsgaard Nielsen
A. Forsøg med ”vægge” i sandblæst glas og udvikling af beslag
B. Udført relieffer i glas/akryl/sølv for udsmykning
C. Forsøg med indfarvnings projekter til Tekstilbiennalen

Marianne Schou Nielsen
A. Farvning og vævning af gulvtæppe til Finansieringsinstitutet for Industri og Håndværk
B. Flet og vævning  i metal til udstilling i Helsinki, Finland

Kirsten Nissen
A. Udsmykning til Nathanials Kirke
B. Et gulvtæppe til privat kunde i Japan

Nana Nissen
A. To gulvtæpper
B. To gulvtæpper

Anna-Maija Tammien Nygaard
Vægtæppe til udstilling i Finland og Danmark

OCTO
A. Totalprojekt til Møbelmesse, Hverdagens Rum og Ritualer og Dublika
B. Værkstedsarealer for projekt til Hamburg DANSK FORUM

Karin Olesen/Bess Kristoffersen/Puk la Cour-Hansen/Hanne Kalsgaard Knudsen
Udstillings-projekt til ”Ovengaden”

Nobuko Ono, Japan
Store unika krukker til Galleri Nørby

Jesper Palmer
Koldglas Projekt

Kirsten Pedersen
Keramisk projekt til parkudstilling på Hollufgård, Fyn

Lene Pejtersen
Eksperimenter på Dobby-væv

Jane Maria Petersen
Eksperimenter med ler og silketryk, udstilles på Gentofte Hovedbibliotek

Camilla Prasch
A. Indfarvning af nylon objekter
B. Projekter til udstilling på Kunstindustrimuseet

Hans Christian Rasmussen
Eksperimenter med tekstiltryk

Tina Ratzer
Tekstilprojekt til Efterårsudstillingen

Vibeke Riisberg
A. Tekstiltrykbaner til New York
B. Tekstiltrykbaner med computermønster
C. Fortsættelse af computermønstre
D. Tekstiltrykbaner til separatudstilling i Stensalen
E. Indfarvning af forskellige stofkvaliteter
F. Indfarvning af økologiske fibre – støtte af Designfonden
G. Tekstilarbejder for udstilling på Hordaland Kunstcenter, Norge

Sytze Roos
Vævninger på Arm væven

Anders Ruhwald
Projekter til udstilling på Kunstindustrimuseet

Louise Sass
A. Tekstiltryk til udstilling ”Surface Design”
B. Papir-projekt i meget store formater
C. Tekstiltrykbaner til udstilling i ”Ovengaden”
D. Tekstilarbejde til separatudstilling på Röhsska Museet
E. Tekstiltryk i store formater

Janne Wendt Schelske
Genoptrykning af Lin Utzons uldgarner til Bagsværd Kirke

Charlotte Schrøder
A. Vævet udsmykning til musikhuset ”Den Anden Opera”
B. Færdiggørelse af ovenstående
C. Billedtæppe til separatudstilling
D. Billedtæppe til udstilling på Kunstindustrimueet
E. Gobelinvævning til Dansk Gobelinkunst

Bente Skøttsgaard/Tora Urup/Anne Tophøj
Unika elementer til badeværelser ”Det Keramiske Hus” i Galleri Nørby

Britt Smelvær
A. Tekstiltrykbaner til væg
B. Delemner til udsmykning til Norges Tekniske Skole
C. Tekstil-arbejder til Nordform – 90 til Kulturhuset Hermannsverk i Norge

Elisabeth Smit-Johansen
Indfarvning af garner

Helle Vibeke Steffensen
Udstillingsstykker i keramik til udstillingen ”Bygningskeramik” i Gl. Dok

Mutte Storm
A. Tekstiltryk-udsmykning til Hovedbiblioteket i Gentofte
B. Tekstiltryk-udsmykning – scenetæppe til Kalø

Randi Studsgarth
A. Studier i computervævning
B. Papircollager
C. Færdiggørelse af elementer til udstilling til Kunstindumuseet
D. Computervævning

Per Suntum
Eksperimenter med nye smykker

Bitten Hegelund Sørensen
A. Tekstiltryk til udstilling i Esbjerg
B. Tekstiltryk til udstilling på ”Ovengaden”
C. Tekstilbaner til designgruppen OCTO
D. Tekstil eksperimenter samt oplæg til Marokko puder
E. Eksperimenter på tekstil

Hanne Thomsen
A. Indfarvning af nye kvaliteter i uld/silke til beklædningsforsøg
B. Forsøg med indfarvnings projekter til Tekstilbiennalen

Mette Ussing
A. Træmodeller til fuld størrelse
B. Modelarbejde til en separatudstilling
C. Fortsættelse af ovenstående

Ronan Vandrer
Eksperimenter omkring japanske shakukashi´s fløjter

Carolina Vallejo
A. Multiarbejder til udstilling
B. Værker til ”Hukommelsens Nomader”
C. Porcelænstallerkener

Louise Wahlgreen
Afprøvninger i indfarvning

Trine Walter
Beklædningskostumer til ”kejserens Nye Klæder” i Huset i København

Trine Walter/Lilian Simonsen
Scenografi til udstillingen ”Firkanter” i Rundetårn for DKL

Tusta Wefring
Maling på tekstiler til Nodenfjeldske Kunstindustrimuseum, Norge

Grethe Wittrock
A. Store tekstilbaner for afprøvning, samt udstilling
B. Eksperiment med tekstilbaner

Anette Ørum
A. Monteringsarbejder med store billedtæpper
B. Montering af store billedtæpper

Design

Mazyar Abdolfazina
Prototype til Københavnerstol

Anders Abraham
A. Udstillingsprojekt ”Proces Objekter” på Kunstakademiets Arkitektskolen
B. Store forme til Udstillings-projekt ”Proces Objekter”
C. Projekt til Arkitektur Biennalen i Venedig
D. Projekt til udstilling “Havn nr. 2”
E. “HUS” et projekt

Merete Ahnfeldt-Mollerup
Arkitektur-model til udstilling i Pompidu Centret, Paris

Merete Ahnfeldt-Mollerup/Dorte Mandrup Poulsen
Udstillingsprojekt ”Hjem til fremtiden” til Dansk Arkitektur Center i Gl. Dok

Ene Kort Andersen
Arkitektur-skulptur-model til den 6. Arkitektur-Biennale i Venedig

Johnny Svendborg Andersen
Arkitektur-projekt til Charlottenborgs Efterårsudstilling

Fanney Erla Antonsdóttir/Dögg Gudmunds-dóttir – Island
Møbel/lamper til udstilling i Frankrig “Espace Vital”

Rikke Rützou Arnved
Tebord til Møbelmessen 2002

Rebecca Arthy
Metalbåde til projekt ”Postindustrial Boats” til udstilling Havneshoppen

Jacob Sebastian Bang
Arkitektur/design studier i ”Bure”

Jacob Sebastian Bang/Peter Bertram
Arkitektur-skulptur-model til Efterårsudstilling på Charlottenborg

Per Holland Bastrup
A. Prototype af café-møbler
B. Prototype af lamper
C. Prototype af spisebordsstole/tavlereoler
D. Prototype af polstrede møbler
E. Prototype af stole, hvilestol og ellipsebord

Carsten Becker
A. Prototype af væghængt bænk
B. Prototype til Københavner-stol

Jesper Becker
Prototype til Københavner-stol

Louis A. Bendix Becker/Michael Christensen
Arkitektur-model til Tyskland

Louis A. Bendix Becker/Michael Christensen/Peer Teglgaard/Dorte Mandrup
A. Arkitektur-model til Charlottenborgs Forårsudstilling
B. Installation omkring forholdet mellem tid og sted

Thomas Bentzen
A. Prototype på finerskammel
B. Design workshop om møbler i alluminium

Jacob Berg
A. Modelstudier af møbler i gips og metal
B. Prototype af hvilemøbel/hængekøje
C. Prototype af fire polstrede stålstole
D. Prototype af have/liggestol til Design Biennale
E. Prototype af to unika aluminiumstole
F. Prototype af flugtstol i træ
G. Prototype i stabelstol i træ og flugtstol
H. Prototype af sofa
I. Prototyper af bambusmøbler til Kunstindustrimueet i samarbejde med Dorte Østergaard Jacobsen
J. Tre prototyper af stole i stålstel

Søren Berg
Prototype af overpolstret hvilestol

Helle Bergstedt
Eksperimenter med papir på træramme

Boris Berlin
A. Filtprojekt i forbindelse med SE 2001
B. Dybdeprægning af læder
C. Fremstilling af prøveværktøj
D. Installation til “Espace Vital” i Frankrig
E. Prototype på en stil til SE
F. Stol til SE

Maria Berntsen
Formstudier til udstilling på Kunstindustrimuseet

Peter Bertram
Dele til Arkitektur-installation til Gl. Dok Arkitektur Galleri

Steen Bisgaard
Metalbåde til projekt ”Postindustriel Boats” til udstilling Havneshoppen

Peter Bjerrum
A. Arkitektur-skulptur til Charlottenborgs Forårsudstilling
B. Reparation af Arkitektur-skulptur
C. Arkitektur-skulptur – 3. del

Ulrik Blomquist
A. Prototype af to stole til Møbelmesse i Milano 2002
B. krydsfinér stole til Møbelmessen i Milano 2002
C. Møbeltyper til Milano, Italien
D. Prototyper/modeller til fem stole

Ulrich Blomquist
Prototype af en række stole

Birgitte Borup/Carsten Becker/Niels Hvass/ Kamila Kjær
Her kaldet Capella med et projekt omhandlende børnemøbler til udstilling i Sverige

Dorthe Toft Boesen/Marianne Hansen
Projekt til Charlottenborgs Forårsudstilling 2002

Birgitte Borup/Carsten Becker
A. Prototype af stilbar børneskammel
B. Videreudvikling af børneskamler
C. Prototype af skærmvæg
D. Færdiggørelse af skærmvægge og børnemøbler

Campwood Maskiner
Metalarbejder for stor stukket bænk til Science Museum, London ved Søren Risvang

Christina Capetillo
Metal både til projekt ”Postindustriel Boats” til udstilling Havneshoppen

Henrik Capetillo
Skærminstallation til Galleri Sparwasser i Berlin

Marco Casagrande, Finland
Metalbåde til projekt ”Postindustriel Boats” til udstilling’ Havneshoppen

Michael Cederfeldt
Arkitektonisk figur til Charlottenborgs Efterårsudstilling

Berit Sys Christensen/Gustav Fabricius
“Et Ildsted” til Charlottenborg

Berit Sys Christensen
Arkitektur installation til Forårsudstillingen

Per Corell
A. Prototyper på computer-programmerede sejljoller
B. Fortsættelse af sejljolle-projekt
C. Prototyper 1:1 af to sejlbåde i træ/metal
D. 3D forarbejdning af bådprojekt

Dan Cornelius
Metalbåde til projekt ”Postindustriel Boats” til udstilling Havneshoppen

Kim Dalgaard/Tue Trærup Madsen
Projekt til Arkitektur Biennalen i Venedig

Erik Brandt Dam/Søren Hell Hansen
Arkitektur-skulptur-model til den 6. Arkitektur-Biennale i Venedig

Peter Andreas Dam
A. Prototyper af borde og stole
B. Prototyper af overpolstret sofa med lænestol

Flavio Deslandes, Brasilien
A. Prototyper på bambus cykler
B. videreudvikling af ovennævnte

Cort Ross Dinesen/Birgit Skovfoged Østergaard
A. Arkitektur-model til Statens Kunstfonds 25. års jubilæumsudstilling
B. Projekt til udstillingen ”Den Oversete By” på Charlottenborg

Janus Djurhuus
A. Prototype på krydderikværn
B. Drejearbejde til et antal skåle

Holger Drews
A. Prototype af stole og borde
B. Forbedring af ovenstående
C. Færdiggørelse af krydsfinér-projekt
D. Prototyper af træmøbler i samarbejde med Ib Monrad Hansen
E. Prototyper af treben

Steen Dueholm
En serie stålmøbler

Mads Emmeche
Dele af prototyper til udstillingen ”En Tro Kopi” på Kunstindustrimuseet

Terese Erngaard
Arkitektur-installation til ARCHITECT i Gammel Dok

Tomas Esbo
A. Prototype af taburetter
B. Prototype af to stabelstole

Tomas Esbo/Frank Ruszkai
Prototype af seks stole

Gustav Fabricius
A. Arbejde til guldmedalje konkurrence
B. Arkitektur installation til Forårsudstillingen

Christian Flindt
Presning/formning af stolesæder med mere i glasfiber

Jan Folkmann
A. Prototype af skab og lampe for Møbelgruppen
B. Prototype af skab og taburet for Møbelgruppen
C. Prototype af stabelbar armstol og barstol
D. Foldestolen “Ghamelion”

Henrik Frederiksen
En række prototyper af stole i celleskum og kulstoffer

Louise Christ Frederiksen
Prototyper af spiseredskaber til børn

Davis Garcia
Udvikling af en serie drikkeglas

Ole Gjerløv-Knudsen
Prototype af flugtstol til SE

Terkel Grum-Schwensen
Støbeform til møbeldetaljer

Niels Grønbæk
Projekt til Arkitektur Biennalen i Venedig

Hans Peter Hagens
Model af ”Den Mobile Udstillingspavillion”

Leif Hagerup
A. Prototype til Københavnerstol
B. Udstillingsmøbel projekt for Design Fonden
C. Cykelprojekt BEE funktionsmodel
D. ”Bee Cycle” – ladcykelprojekt
E. Færdiggørelse af Børnebus og BEE cykel

Kristian Hagemand Hansen/Gitte Juul
Arkitektur-skulptur til Efterårsudstilling på Charlottenborg

Jan Harboe/Frank Ruszkai
Prototype på metal-bordsunderstel

Gorm Harkær
A. Færdiggørelse af kurvestol
B. Afsluttende fletning af møbelrække

Christoffer Harlang
Arkitektonisk figur til Charlottenborgs Efterårsudstilling

Dexter Harrison, Australien
Prototyper på stole og borde

Anette Hermansen/Randi Milsted/Mark Lauberg/Pia Jensen
Total iscenesættelse af Den Frie med “Rejse 2002”

Regitze M. Hess
Københavns Grundværdi model anno 2003

Majbritt Hirche
Prototyper af urner

Carsten E. Holgaard/Jesper M. Christensen
A. Arkitektur-skulptur-objekt til Forårsudstilling på Charlottenborg
B. Arkitektur-skulptur/objekt til Charlottenborgs Efterårsudstilling
C. Arkitektur udstillingsprojekt til Gammel Dok

Mette Hvass/Ina Borup Sørensen
Arkitektonisk Installation til Charlottenborgs Forårsudstilling 2002

Mette Hvass
A. Prototyper af belysningsarmatur
B. Prototype af lampe til konkurrence

Niels Hvass
A. Prototype af hvilestol og barnestol
B. Prototype af polstret stol
C. Prototyper af stole i forskellige materialer til Milano Møbelmesse
D. Prototyper af stole i x-finér/flyverfinér til SE og OCTO

Niels Hvass/Uffe Black Nielsen
Prototype af stol og bord

Niels Hvass/Uffe Black Nielsen/Ayoe Vallentin
A. Prototyper af en række møbler til OCTO´s udstilling 1992
B. Prototyper af en række møbler til OCTO´s udstilling 1993

Lars Højlyng
A. Prototype af skrivebord med skuffesektion
B. Prototype af lampe
C. Prototype af bogstøtte og brevholder

Maria Hørmann
Design workshop møbler i aluminium

Claus Jacobsen
A. 1:1 prototype af herremøbel – BOA
B. Design workshop møbler i aluminium

Kim P. Jacobsen
Prototype af to stole

Eva Christine Jensen
Arkitektur-objekt-model til Charlottenborg

Kirstine Jensen
Metalbåde til projekt ”Postindustriel Boats” til udstilling Havneshoppen

Sanne Jensen
Metalbåde til projekt ”Postindustriel Boats” til udstilling Havneshoppen

Flemming Pahus Jensen/Peter Rummel-Erichsen
A. Udvikling af redskaber til opøvelse af balanceevnen
B. Videreudvikling af vipper for balance

Flemming Pahus Jensen
Prototype på Københavner-stol

Ais Winther Jensen
A. Tre møbel-projekter
B. Seks skamler til Nationalmuseet

Mads Finn Jeppesen
A. ”Arkitektonisk Konstruktion” til Christians Ø til Statens Kunstfond udstilling, samt Dansk Arkitektur Center i Gl. Dok
B. Konstruktionsdele til ovenstående

Peter Johansen
Design workshop møbler i aluminium

Åsa Johnsson
Prototype på bord

Tanja Jordan
Arkitektprojekt flydende moduler til havneanlæg

Erik Juul
Arkitektur-skulptur/klimaskærm til Charlottenborgs Efterårsudstilling

Helle Juul/Flemming Frost
A. Arkitektur-model-projekt ”Paris – thought pateren for tomorrow”
B. Arkitektonisk kompositions-model til London
C. Gipsmodeller af huse/landskaber til udstillingen ”Den Oversete By” på Charlottenborg
D. Sommerakademi for Byarkitektur

Carsten Juul-Christiansen
A. Arkitektur-model til udstilling i Berlin
B. Arkitektur-model til udstilling ”Paris – Modeles de Pensée” i Frankrig
C. Arkitektur-figur til Statens Kunstfonds 25 års jubilæums-udstilling

Mads Kjædegaard
A. Prototyper af udstillingsmontre
B. Prototype af lysestager

Kristian Kjær
Prototype af en stol samt en lampeserie

Claus Knudsen
A. Prototype af en stabelbar spisestol
B. Prototype af café-stol og café-bord
C. Prototype af lege- og opbevaringsmøbler for børn
D. Prototype af to-personers sofa for Møbelgruppen
E. Stol-modeller til design-udstilling i Japan

Inger Margrete Larsen
Prototype på ”Medaljer”

Martin Larsen
Udvikling af en serie drikkeglas

Birgitte Katborg Laursen
Arkitektprojekt for flydende moduler, Havneanlæg

Morten Linde
Prototype af Københavnerstol

Andreas Lund
Prototype af stol til SE

Heidi Lund
A. Stol i bukket metal til SE 2002
B. Prototyper af to spisebordsstole

Thomas Lund
Prototype af tre stole

Henrik Lund-Larsen
A. Prototype af en række lamper
B. Prototype af bakkeborde
C. prototyper/modeller for udsug og lamper
D. Skærebræt til Statens Kunstfonds konkurrence
E. Prototype af havemøbler

Lars Lundqvist
Afprøvning af emner og udvikling af Husbåds-projekt for Københavns Havnevæsen

Tage Lyneborg
Projekt til Arkitektur Biennalen I Venedig

Cecilie Manz
Opbevaringsmodel til udstillingen ”Kropsholders” Møbelmessen i Bella Centret

Kent Martinussen
A. Store arkitektur-modeller for ”The World Architecture Triennale” i Nara, Japan 1995
B. Arkitektur-skulptur-model til den 6. Arkitektur-Biennale i Venedig
C. Udstillingsprojekt ”Studio Chiasmos” til Arkitektur Galleriet i Dansk Arkitektur Center i Gl. Dok

Anna Müller/Charlotte Szöts
Arkitektur-skulptur-model til Charlottenborgs Efterårs-udstilling

Møbelsnedker-Foreningen
A. Udført en række træ-emner til SE ved Teis Dich Abrahamsen
B. Skabe til udstilling til Kunstindustrimuseet

Anne Fabricius Møller
Prototyper af lysestager

Sten Nielsen
A. Prototype af ophængt skrivebord
B. Prototype ad spisebord og sofabord

Torben Nielsen/Susanne Jensen
Udstillings-projekt ”Rummer-Væggen” til Arkitektur Galleriet i Dansk Arkitektur Center i Gl. Dok

Uffe Black Nielsen
Arkitektur-skulptur-model til den 6. Arkitektur-Biennale i Venedig

Uffe Black Nielsen/Sharon Fisher
Videreudvikling af liggestole og prototyper på parasoller

Knud Fladeland Nielsen
A. Prototyper på emner til kontorbrug
B. Videreudvikling af emner til kontorbrug
C. Arkitekturmodel arbejder for Arkitektur Biennalen i Venedig
D. Model af Hotel Pro Formas nye kunsthus

Knud Fladeland Nielsen/Anne Marie Kruse
A. Arkitektur-installation til Charlottenborgs Efterårsudstilling
B. Arkitektur-skulptur-model til den 6. Arkitektur-Biennale i Venedig

Mikkel Nordborg
Projekt til Charlottenborgs Efterårsudstilling 2002

OCTO
Gruppen OCTO har udført udstillingsgenstande i avispapir til udstilling på Den Frie

Mads Odgaard
A. Prototyper af stol og bord
B. Prototype af klapstol

Jens Jacob Olesen
A. Stoleprojekt til Den kgl. Danske Ambassade i London
B. Stoleprojekt til Scandinavien Furniture Fair 2001

Hafsteinn Oskarsson
Prototype af konferencestol

Sussie Osmark
Prototype af hvilestol til SE

Marilyn & Reese Palley, USA
A. “Furniture index”.dk
B. Fortsættelse af ovenstående

Lars Pedersen
Prototype af stol

Thomas Pedersen
Videreudvikling af tre møbelprojekter

Poul Seest Pedersen
Prototype af to stole

Povl Petersen
A. Prototype af konference-bordsystem
B. Prototype af trinløs hvilestol
C. Prototype af højrygget stol
D. Prototype af en pause/hvilestol
E. Prototype af en karmstol til SE
F. Prototype af titanstol til SE
G. Prototype af bæltespænde
H. Prototype af olielampe
I. Prototype af højrygget ”Månestol”
J. Prototype af væghængt reol med arbejdsbord til SE
K. Skulpturel reol til SE

Lars Bjerre Petersen
Prototype af en stol

Søren Ulrik Petersen
Prototype af Københavnerstol

Erik Werner Petersen
Arkitektur-skulptur til Charlottenborgs Efterårsudstilling

Thomas Poulsen
Prototyper på træskamler

Dorte Mandrup Poulsen/Jimmy Richter Lassen
Udstillings-projekt ”Sommercontainer”

Karl Vind Ramvad
Prototype af bord

Paul Rasmussen
A. Prototype af foldestol
B. Prototype af klapsædestol
C. Prototype af lille lænestol
D. Prototype af stabelstol

Sten H. Rasmussen
Prototype sammenklappeligt bord

Malene Sophie Reitzel
A. Vippende sidde-møbler til udstillingen ”Art Genda 96”
B. To prototyper af nye sidde-møbler i aluminium og stålrør

Knulp Rittmeyer
Prototyper af to lampe-emner for brug under vand

Rein Rubenkamp
A. Prototype af stabelstol
B. Prototype af lampe
C. Prototype af spisestole
D. Prototype af tavlereol
E. Prototype af polstrede møbler
F. Prototype af kontor- og arbejdsbords artikler
G. Prototype af lysstofsrørs-lamper
H. Prototype af reolsystem samt vægbords-lamper
I. Eksperimenter og fremstilling af dele til stole/borde
J. Prototype af nye reol-typer
K. Taburet til udstilling i Japan

Frank Ruszkai
Prototype af stabelstol i metal/træ

Vibeke Rytter
Arkitektinstallation til Forårsudstillingen

Designgruppen Rå
Produkter til udstilling “Krybbespil” Galleri Nørby

Kasper Salto
A. Prototype af træstol – senere kaldet ”Runner”
B. Prototype af træstol med Woodnote til SE
C. Prototyper af to stole
D. Færdiggørelse af ovennævnte projekt
E. Prototype af bord

Martin Rune Sarvery
A. Prototype af en stol
B. Prototype af Københavner-stol

Steffen Schmelling
A. Næsehorn til Verdens Naturfond
B. Prototyper af vandhaner for Toni Armatur
C. Prototyper af badeværelsesudstyr for Toni Armatur
D. Udstillingsmontrer for blinde
E. Dele af prototyper til udstillingen ”En Tro Kopi” på Kunstindustrimueet
F. Drejebænksarbejde for prototyper af universal grydelåg/ stikpropperne/armaturmodeller
G. Justering af standerlampe
H. Kimbox til Kunstindustrimueet
I. Prototyper/modeller for Piet Hein A/S
J. Modelarbejder i fortsættelse af Kimbox og Compal Family
K. Modelarbejde til Oticon A/S
L. Modelarbejde til Velux A/S
M. Færdiggørelse af arbejder til Velux A/S
N. En række design produkter for flere danske firmaer
O. Speciel montre til Reblom x Po

Regin Th.Schwaen
Ferro-cement-projekt for Statens Kunstfond

Rune Schween
1:1 prototype af herremøbel for BOA

Thomas Sigsgaard
A. Projekt “Skelet” prototype på et bord
B. Prototype på skrive

ThorhallurmSigurdsson/Adam Wingstrand
Arkitektur-skulptur-model til den 6. Arkitektur-Biennale i Venedig

Morten Simonsen
prototyper af grej til lystfiskere

Ulla Skou
A. Prototype af en stol
B. Funktionsmodel af en bevægelig sarg
C. Prototype af sy-kabinet for Møbelgruppen

Torben Skov
A. Etbenet stol i lamineret bøg og dobbelt bordben
B. Prototyper af bordben/træstol og aluminiumstol
C. Skalamodeller af stol og afprøvning af detaljer
D. Færdiggørelse af ovenstående
E. Stol til SE

Erik Skovsen
Stole til SE 2001

Cornelius Solbach
Prototype af stabelstol

Lasse Sommer
Prototype af stol og bord

Henrik Stech
1:1 prototype af herremøbel for BOA

Christian Stephensen
Prototype af stole og borde

Finn Hagen Storgaard
Prototype af Københavnerstol

Christina Strand
A. To prototyper af stabelstol til Bella Centret og SE
B. Ændring af tidligere udført prototype

Dan Svarth
Forsøg og udvikling af møbler i enkelte krumme flader

Charlotte Jacobsen Szötz
Arkitektur-skulptur-modeller til Charlottenborg og Frankfurt

Michael Sørensen
Arkitektinstallation for flydende moduler, Hanveanlæg

Eva Terkelselsen/Ellen Landmark
Prototype af hvilestol

Ole Arnt Thomsen
Prototype af spisebord

Nils Thobo-Carlsen
Funktionsmodel/prototype af baghjulsstyret liggecykel

Rasmus Thygesen
Prototype af Københavner-stol

Mogens Toft
A. Prototype af briks
B. Prototype af barneseng og almindelig seng
C. Prototype af bord
D. Prototype af tre stol
E. Prototype af bord og stol
F. Prototype af flex-bord og stabelstole
G. Prototype af klædeskab og metalstol
H. Ny stol træ/metal til udstillingen ”Stol og Stof”
til Utzonhuset i Herning i samarbejde med Anne Fabricius Møller
I. Prototyper af metalstole til SE
J. Prototyper af spise/arbejdsbord sammen Jens Poulsen
K. Møbelprojekt til SE udstillingen 2001
L. Køkkensystem

Marianne Tuxen
A. Prototype for belysning
B. Design af barnelampe
C. Prototyper på belysningsarmatur

Gajanan Upadhyaya
Prototype af metalstol til væg

Jørgen Ussing/Kim Jacobsen
Prototyper af stole

Susanne Ussing/Carsten Hoff
Modeller for DSB-standere

Allan de Waal
Lys eksperimenter

Ayoe Vallentin
A. Prototype af stole og borde
B. Forbedring af ovenstående møbler
C. Prototype af metalseng til SE
D. Videreudvikling af tidligere udført bænk

Ayoe Vallentin/Mogens Toft
Prototype af metalstol til SE

Lars Wickstrøm
Prototype af høj barnestol

Kjeld Vindum
Arne Jacobsen model projekt til Louisiana

Carlo Volf
Prototyper af en række stole

Felix de Voss
Designworkshop møbler i aluminium

Conservation

Marcelle Andreasson
Konservering af et maleri af svenskeren A. Berg fra 1883

Ditte Arndt
Projekt ”Unge Konservatorer”

Johnathan Ashley-Smith, England
A. Forskning i risikoanalyse
B. Viderebehandling  af ovennævnte

Ruth Baier/Barbara Berlowitz
Restaurering af malerier af Albert Eckhout 1640 til udstilling i Brasilien

Henriette Berg/Tina Kramer Nielsen
Restaurering af kort over Nivågaards besiddelser fra 1889, samt Cassandra plakater fra 1920

Rikke Bjarnhof/ Lea Sylvest Hansen
Konservering af et historiemaleri af professor Lund 1800-tallet for Akademiet i København

Steen Bjarnhof
A. Opklæbning af tegninger på lærred 200 x 380 cm af Jørn Larsen
B. Konservering/restaurering af S. Joenssen-Mikines maleri ”Jordfæstelse” for Kunstmuseum i Thorshavn, Færøerne

My Bundgaard/Ann Olsson/Kathrine Segel
Restaurering af i alt syv malerier

Elisabeth Gram Christensen
Konservering af stort maleri

Ole Drachmann/Trine Neble
A. Færdiggøre bog om restaureringen af Christiansborg Slotskirke
B. Fortsættelse af ovenstående

Marianne Dupont
Restaurering af havestuens loftmaleri, Rosenborg Slot

Tom Egelund/Pauline Lehmann/Victor Sæmundsen
Restaurering af ca. 700 skitser, malerier af Michael, Anna og Helga Ancker til ”Michael og Anna Anckers Hus”, Skagen

Bent Eshøj
Afholdt møde om europæisk undervisningsprojekt “CURRIC”

Ny Carlsberg Glyptotek v/Ulrik Staal Dinesen
Laserafrensning af to skulpturer

Ranvor Hólmstein Hannesson, Island
A. Konservering af otte malerier af Errö fra Reykjaviks Kunstmuseum, Island
B. Konservering af fem malerier af Errö fra Reykjaviks Kunstmuseum, Island

Helle Thordur Hansen
A. Restaurering af Alexander tapeter (gobeliner)
B. Konservering af Alexander tapeter, Frederiksborg Slot, fortsat

Lea Sylvest Hansen/Birgit Winther Hansen
Konsolidering af P.S. Krøyers pastelforstudie på papir: ”Fiskekutterne letter, efter solnedgang”, Skagen 1894

Kirsten Hauch
A. Restaurering af Jørgen Sonnes kartoner/kalker til Thorvaldsens Museum
B. Fortsættelse af ovenstående
C. Fortsættelse af ovenstående
D. Sidste kartoner færdiggøres
E. Restaurering af cirkusplakater

Karen Marie Henriksen
Restaurering af 93 malerier af Johannes Grennes

Jan Esmann Jensen
Konservering af syv malerier af Pope m.fl.

Anna Jørgensen/Bo Kierkegaard
Restaurering af to kultegninger af Frølich til Børsen, København

Bo Kiekegaard
A. Nedtagning/opsætning af Jorn vægmaleri fra Læsø til Københavns Kommune
B. Afdækning af fire vægmalerier af Nicolai Abildgaard på Nytorv i København
C. Mural-projekt/forskning
D. Konservering af stort Hendrik Krock maleri tilhørende Petri Kirke
E. Afsluttende dokumentations rapport vedr. Krabbeholms plafondmalerier
F. Færdiggørelse af restaurering af barok interiør i Strandgade 6

Wieslaw Mitka
A. Projekt for udvikling og konstruktion af apparat til befugtning og udtørring under konserveringsbehandling af maleri på lærred
B. Konstruktion/forsøg med udsugningsramme for lavtryksbord
C. Konservering af maleri af Jørgen Roed, Herlev Kirke
D. Udviklingsforsøg med to lavtryksborde
E. Udviklingsforsøg med sammenkobling af lavtryksborde
F. Restaurering af Tissots maleri, samt Mørchs maleri
G. Projekt vedrørende varmebord

Berit Møller
A. Konservering/restaurering af otte portrætmalerier fra Københavns Universitet
B. Fremstilling, nyudvikling af et modul af lavtryksbord til konserveringsatelieret på Amalienborg
C. Efterjusteringer af projekt B.

Helena Nikkanen/Pia Helle Olsen
Afholdt ICOM seminar vedrørende ikoner

Pia Olsen
Restaurering af en række store malerier

Anne Krestine Poulsen
Projekt ”Unge Konservatorer”

Søren Rasmussen
Thorvaldsens Museums Laserprojekt

Susan Ritterband
Restaurering af malerier af Brockdorff og Clifford

David Saunders
Studieophold vedrørende pigmenter m.m.

Anne Jonstrup Simonsen
Restaureringsopgaver- & forsøg

Lin Rosa Spaabæk
A. Restaurering af polykrom skulptur
B. Konservering af en række malerier fra Erik Andreasens samling
C. Restaurering af rokoko malerier samt 4 møbler

Statens Museum For Kunst (Ulrik Staal Dinesen)
A. Tre medarbejderes arbejde med Gijsbrechts-projekt
B. Skulptur projekt i laserværkstedet

Statens Værksteder For Kunst og Håndværk
Temadag om bevaring af Skulptur- og Arkitekturflader

Helle Stormdal/Elise C.P.R.Diederichsen
Restaurering af Lauritz Tuxens maleri fra 1682

Ole Strandgaard
Kurser i restaurering af grafik

Karin Wegener Tams
A. Restaurering af oliemaleri af Jürgens Ovéns tilhørende Lederborgfonden
B. Restaurering af tre malerier af Stig Brøgger tilhørende Københavns Kulturfond
C. Konservering/restaurering af Henrich Krocks maleri til Frederiksborg Slot
D. Konserveringaf Lauritz Tuxens maleri for Hellerup Kirke
E. Konservering af tre af Sys Hindsbos malerier og et William Scharff Maleri
F. Konservering af Thorwald Hellesens maleri
G. Restaurering af altertavle i Frihavns Kirken
H. Restaurering af Søndergaards maleri
I. Fastlægning af farvelag på et større maleri

Mette Kragh Thomsen
Konservering og montering af plakater og tegninger til Tivoli Museet

Thorvaldsens Museum v/Søren Rasmussen
A. Skulpturprojekt på laserværksted
B. Fortsættelses af ovennævnte

Newsletter

Application deadlines, events and articles directly in your inbox

Latest News From the Workshops

Deadlines / events / articles

Subscribe to Newsletter