Hop til indholdet.

Projekt

The Battle of the Blood Light

1969 / Design

Dec. 1969

Katja Aglerts projekt er steds- og kontekstspecifikt, udviklet til Nationalmuseet i København, dér hvor den såkaldte Gundestrupkedle står udstillet. Gundestrupkedlen, et forgyldt sølvkar med mytologiske indgraveringer, blev fundet i Himmerland i 1891, og menes at stamme fra 100-tallet før Kristi fødsel. Aglerts projekt tager afsæt i nordlyset både fra et historisk og et nutidigt perspektiv og i dets mytologiske forhold til Gundestrupkedlen. Disse perspektiver reflekterer museets bevarende rolle og måden at (re)præsentere historiske og kulturelle artefakter som iscenesatte udstillingsobjekter.