Hop til indholdet.

Projekt

Kunstneren som værk

2016 / Billedkunst

Kristian har fået bevilget et ophold i SVKs største atelier, fordi han skal udføre værker i stor skala til en soloudstilling hos Kunsthal Nord. Han arbejder i flere forskellige materialer og medier såsom træ, beton og maleri.

Sep. 2016

I kraft af diagnosen, Cerebral Parese, har Kristian siden 2014 deltaget i en række toneangivende forskningsprojekter udført af Københavns Universitets Neuro- og Idrætsmedicinske Institut. I et nært samarbejde med studerende og forskere har Kristian indsamlet videnskabelige data til brug for sine egne kunstneriske studier. Med disse data har han, v.hj.a. EMG, MR-scanning, ultralydsscanning og biopsier, gjort sig selv til genstand for en større undersøgelse – en undersøgelse, der skal munde ud i en kunstudstilling. Videnskab og krop smelter sammen i kunsten og bliver en abstraktion over digitale afkodninger, der udfordrer selvportrættets klassiske form.

Filmet og redigeret af Erik Nørgaard Gravesen.